За първи път догодина изпитите след седми клас ще са от две части

За първи път догодина изпитите след седми клас ще са от две части

През лятото на 2010 г. изпитите след седми клас по български език и литература и по математика за първи път ще включват два модула. Според окончателния вариант, който беше представен в образователното министерство във вторник, изпитите след седми клас се обединяват с изпитите от националното външно оценяване по двата предмета.

Изпитът по български език и литература ще е на 27 май, а по математика - на 31 май. През тази година двата изпита за кандидатстване след седми клас бяха през юни.

Първата част от изпита ще е за всички около 65 000 ученици от випуска и резултатите от него ще се записват като текуща оценка. Полагането на втория модул ще бъде по желание на учениците.

Оценката за класирането ще бъде въз основа на резултатите от двата модула, взети заедно. Учениците ще полагат приемните изпити в училището, в което учат, но квесторите ще са от други училища.

Подаването на документи за участие в приема след седми клас ще става след излизането на резултатите.

И двата изпита по български език и по математика ще бъдат с тестове и ще са анонимни.

На изпита по български език и литература модулът за националното външно оценяване ще включва 25 задачи. Те ще са два вида – с четири варианта на отговор,от които само един е правилен, и с кратък свободен отговор. Максималният брой точки ще бъде 65.

Допълнителният модул по български език и литература ще бъде преразказ върху неизучаван художествен текст, като ще трябва да бъде изпълнена и определена дидактическа задача.

Максималният брой точки за този модул е 35, а максималният общ брой точки от двата модула ще е 100.

Модулът за националното външно оценяване по математика ще съдържа 25 задачи, които са структурирани с четири възможности за отговор, от които само един правилен. Максималният брой точки за този модул е 65. Допълнителният модул ще се състои от пет задачи с отворен отговор, като максималният брой точки ще е 35. Общият брой точки и за двата модула отново ще бъде 100.

Зам.-министър Милка Коджабашиева препоръча всички седмокласници да участват и в двата модула на изпитите по български език и литература и по математика, за да могат да участват в класирането за гимназиите.

През последните няколко години между 27 000 и 29 000 седмокласници участваха в изпитите за прием след седми клас в страната, а сега, с обединяването на външното оценяване с двата изпита, очакваме повече ученици да решават и втория модул, посочи Коджабашиева.

Подобно на матурите скалата за оценяване ще бъде обявена след излизането на резултатите от изпитите.

Примерни тестове за двата изпита могат да бъдат изтеглени от сайта на Министерството на образованието младежта и науката (МОМН).

Споделяне

Още по темата

Още от България