За първи път през юли износът за ЕС намалява с 0.5% спрямо същия месец на 2014 г.

За първи път през юли износът за ЕС намалява с 0.5% спрямо същия месец на 2014 г.

За първи път през тази година през юли износът на български стоки и суровини за страните от ЕС намалява с 0.5% спрямо същия месец на 2014 г. и възлиза на 2.6 млрд. лв. През първите шест месеца на годината Националната статистика (НСИ)отчиташе всеки месец ръст на износа.

Така общо за седемте месеца на годината износът на България за ЕС се увеличава с 10.1% спрямо същия период на 2014 г.

В периода януари – юли за изнесени стоки и суровини за 16.8млрд. лева. Основни търговски партньори за страната ни остават Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия. Те формират 70.6% от износа за държавите от ЕС.  

Най-голям ръст при износа през първите седем месеца от годината има в секторите „Необработени материали, негодни за консумация,без горива” (17.2%) и „Химични вещества и продукти“ (16.5%). Спад се наблюдава при безалкохолни и алкохолни напитки и тютюна (6.8%).

Вносът на България от ЕС  се увеличава с 8.5%през първите седем месеца на годината спрямо същия период на 2014 г. и е на стойност 19.2 млрд. лв. Най-много стоки са внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

Само през юли вносът се увеличава с 12.2% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 3.1 млрд. лв.

Най-голямо процентно увеличение е отчетено при вноса на безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн (17.7%) и при необработените материали, негодни за консумация без горива (16.5%). Най-голямо намаление се наблюдава при минералните горива, масла и подобни продукти (25.8%).

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - юли 2015 г. е отрицателно и е на стойност 2.4 млрд. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 1.1 млрд. лева, сочат данните на НСИ.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?