За пет години бедността у нас е намаляла два пъти, средната класа е достигнала 20%

В България има оформена "средна класа", която е около 20 процента от населението на страната; в рамките на пет години се е увеличила три пъти  - от шест процента през 1999 г. до 19 процента през 2005 година.

Това показват данните от социологическото проучване на агенция "Медиана", озаглавено "Двете Българии", за процесите на социално разслоение в българското общество в периода 1999 - 2005 година. В изследването са включени 10 хиляди българи над 18- годишна възраст.

Стратификационното деление е направено изцяло на базата на потреблението на определени стоки и услуги, като са оформени шест степени - "богати", "заможни", "добре", "материално притеснени, "бедни" и "мизерстващи".

Проучването беше представено и коментирано в неделя на пресконференция на агенция "Медиана" и Социалдемократическия институт от социолозите Кольо Колев, Андрей Райчев, Андрей Бунджулов и Антони Тодоров.

През последните пет години обемът на бедността у нас е намалял два пъти – от 14 на сто през 1999 г. до 4% през 2005.

Делът на хората, които безпроблемно задоволяват основните си жизнени потребности, е нараснал два пъти и в момента те представляват една четвърт (23,5%) от населението.  

Цената на работната сила е нараснала с около 45% за последните пет години. Най-чувствителна е промяната през последната година - 30 процента - при минималната цена, и 24 процента - при максималната цена на работната сила.

Делът на натуралното стопанство (бурканната икономика") спада, но все още има огромно значение в българското общество - около 22 процента от цялата консумирана храна е "извън" пазарните отношения.

Социолозите обърнаха внимание на драстичното разминаване между декларираните доходи и реалното потребление. Те освен това отбелязаха, че позитивното икономическо развитие се отразява слабо на общественото мнение.

Според социолозите в основата на този парадокс е неприемането на "загубата на равенство" (появата на "тези над мен"). Като правило "вината" за личното материално неблагополучие се прехвърля върху държавата, а "заслугата" за благополучието е лична, изтъкнаха социолозите.

Според Кольо Колев българите имат силно деформирана представа за Запада. Определяйки данните като “чудовищни”, той посочи, че Западът е възприеман като земен рай и царство на богатото материално равенство.

Социолозите подчертаха , че образованието и достъпът до него днес са могъщ механизъм за социално разслоение, като се получава "затворен кръг" - по-малкото ресурси ограничават достъпа до образование, а това отново води до придобиване на по-малко ресурси.

През последните години наблюдаваме рязък спад в образователното ниво на българските турци и преди всичко на българските роби, посочи Колев, според когото може да се говори за “ромизация” на бедността. По думите това ще даде отражение десетилетия и десетилетия напред. Нещо повече, може да се стигне до ясно оформяне на гета по етнически признак, ако не бъдат взети целенасочени мерки.

Неграмотните в България са 13 процента, сочи проучването.

Социолозите допълниха, че политическите и обществените нагласи са тясно обвързани с материалното положение на хората. Практически може да се говори за наличието на два коренно различни "свята" в съзнанието на ниските и високите стратификационни слоеве,сочи  проучването.

Споделяне

Още от България