За предадени метални отпадъци кеш ще се плащат само до 100 лв.

За предадени метални отпадъци кеш ще се плащат само до 100 лв.

Физическите лица, които предават метални отпадъци на специализираните площадки, ще могат да получават само до сто лева в брой, предвиждат окончателно приетите от парламента в сряда поправки в Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Те предвиждат още намаляване на някои от банковите гаранции, плащани от операторите на площадки за вторични суровини, за да развиват дейност, и въвеждане на такива за дейности, които досега са били извън обхвата на този вид контрол.

Корекциите се оценяват положително от рециклирация бизнес, според който така ще бъдат равнопоставени всички занимаващи се със събиране и извеждане от употреба на различните видове отпадъци.

Досега тежки финансови гаранции плащаха само операторите на площадки за цветни и черни метали, вече такива ще има и за отпадъците от електрическо и електронно оборудване, както и за старите автомобили. Сега всички ще плащат по 15 хил. лв. гаранции за получаване на разрешение за извършване на дейност.

Вече в промишлени или складови зони трябва да се изнесат и площадките за отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и всички видове отпадъци от опаковки.

Представителите на рециклиращия бизнес подкрепят и оставената възможност физически лица да могат да предават отпадъците си и на частните площадки за вторични суровини, а не само на общинските, както първоначално предлагаше екоминистерството. Според Българската асоциация за рециклиране обаче може да се помисли за вдигане на лимита от плащане в брой само до 100 лв. за предадени метални отпадъци от физическо лице.

Увеличаването на този лимит ще допринесе за увеличаването на събираемостта на вторичните суровини, и ще предотврати незаконното предаване на материал, с цел заобикаляне на нормата, както и "изтичането“ на материала към съседни държави, в които няма изисквания за безкасово плащане или лимитът е по-голям, за каквито рискове ни предупредиха от някои европейски държави, посочва се в становище на организацията.

Споделяне

Още от Бизнес