За проучване на растения и животни ЕК отпусна над 18 млн. лв.

За проучване на растения и животни ЕК отпусна над 18 млн. лв.

За проучване на над 500 растителни и животински вида в цялата страна, което ще се извърши в следващите три години и половина, Европейската комисия отпусна над 18 млн. лв. Средствата са отпуснати от оперативната програма "Околна среда 2014-2020“ на Изпълнителната агенция по околна среда, която тепърва трябва да проведе обществените поръчки за избор на изпълнители на мащабното проучване, което ще обхване и 93 типа местообитания, съобщиха от ековедомството във вторник.

Проектът ще обхване цялата страната без морските пространства. Ще се направи анализ и проучване на 52 вида безгръбначни, 38 вида риби, 43 вида земноводни и влечуги, 312 вида птици, 20 вида бозайници, 33 вида прилепи, 30 вида висши растения и 9 вида мъхове, както и на 93 типа природни местообитания.

Според резултатите ще се планират мерки за запазване или възстановяването на благоприятното състояние на видовете и местообитанията през следващите години. Ще бъдат подготвени материали за издаване на албуми и ще се заснеме филм за целевите видове и природни местообитания, посочват от ековедомството.

Съгласно евродирективата за местообитанията държавите членки изготвят на всеки шест години доклад с информация за изпълнените консервационни мерки, както и оценка за въздействието им. Съгласно Директивата за птиците всички държави-членки на ЕС докладват за състоянието на видовете птици, които живеят в диво състояние на територията им.

Първите доклади са представени от страната ни през 2013 г., а следващото докладване ще е през 2019 г. и за него ще бъдат събрани данни от реализацията на проучването.

Дейностите по проекта трябва да приключат до 29 февруари 2020 г.

Споделяне

Още от България

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?