За реклама на еврофондовете и имиджа на България се дават 1 млн. лв.

За реклама на еврофондовете и утвърждаване на положителния образ на България в чужбина ще бъдат похарчени един милион лева през тази година. Това предвижда работната програма за 2012 г. по Комуникационната стратегия на България за Европейския съюз, която предстои да бъде одобрена от правителството в сряда.

За изпълнение на националния план ще отидат 560 хил. лв., а останалите са за изпълнението на международния план.

Средствата са за информиране за политиките на ЕС, както и правата и задълженията на българите като граждани на ЕС.

Планирано е провеждането на международна икономическа конференция по въпросите на растежа. Ще има публични представяния и обсъждания на приоритетни за България теми и досиета от дневния ред на ЕС.

За популяризиране на имиджа на България ще има семинари, срещи на бизнеса и кръгли маси в държавите от ЕС, страните от Западните Балкани, от Източното партньорство, както и в страните от Близкия Изток и Северна Африка.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес