За три дни 20 000 граждани и фирми са поискали кредитна ваканция

Фирмите за бързи пари също склониха на известни облекчения

За три дни 20 000 граждани и фирми са поискали кредитна ваканция

Над 20 000 граждани и фирми са поискали да се възползват от отсрочването на вноските по кредитите им, съобщиха от Асоциацията на банките в България.

В края на миналата седмица БНБ одобри предложения от банките мораториум върху плащанията по заемите за срок от шест месеца в периода до 31 декември 2020 г.

От облекчението могат да се възползват граждани и фирми, които са били редовни платци към 1 март 2020 г. или са имали най-много 90 дни просрочие по заема си. За да ползват облекчението, те трябва да подадат заявление до своята банка в срок до 22 юни.

Важно условие, за да се ползва отстъпката, е кредитополучателят да докаже, че затрудненията му за плащане са свързани с кризата с Covid-19. Някои банки изискват по-детайлни доказателства, докато други банки дават по-широка основа за ползване на облекчението. Например, ОББ допуска облекчението за индивидуални клиенти само в 4 случая – безработица, неплатен отпуск, намаляване на заплатата с минимум 30% или здравословни причини, свързани с Covid-19, които се доказват с болничен лист или епикриза. УниКредит изисква клиентът сам да обясни защо е затруднен, но онлайн формулярът за попълване няма специфични изисвания за безработица или спад на дохода. Банка ДСК също иска документално доказване на затрудненията, свързани с Covid-19, но не са изброени категорични критерии.

В същото време започнаха да се появяват оплаквания на граждани, че ползването на отстъпката сериозно завишава размера на вноските по заема в новия погасителен план. Банките изрично подчертаха, че сумите не се намаляват или опрощават, не се дължат и допълнителни такси, но в някои случаи банките не увеличават само срока за изплащане на кредита, а завишават оставащите вноски.

Възможността за мораториум се отнася не само до банките, но и до дъщерните им дружества, някои от които раздават бързи кредити.

Междувременно, от Асоциацията за отговорно небанково кредитиране, която обединява 7 небанкови компании за бързи кредити, обявиха, че подобно на банките са готови да отсрочат погасителните вноски на част от своите клиенти.

Асоциацията е разработила единен подход спрямо кредитополучателите си, засегнати от коронавируса, но той е доста по-ограничен в сравнение с банковия мораториум.

Предвижда се пълно или частично отлагане на вноски, както и предоговаряне на срокове за погасяване на задължения на клиенти, засегнати от пандемията - болни от Covid-19, останали без работа заради пандемията, както и работници в неплатен отпуск по време на извънредното положение. За удостоверяване на тези обстоятелства ще се изискват документи, а облекчението ще важи само до края на извънредното положение – 13 май. То ще е валидно само за клиентите, които са изплащали редовно кредитите си до въвеждането на извънредното положението.

Първоначално, фирмите за кредити излязоха с категорична позиция, че мораториумът върху вноските по заемите не следва да важи за тях, защото голяма част от отпусканите кредити са едномесечни и невръщането им ще блокира сектора. Сега асоциацията е коригирала становището си и предлага облекчения, но те са твърде ограничени.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес