За три месеца банковите депозити растат с милиард

Печалбата на банките за 9-месечието е 1.1 млрд. лв., с 279 млн. повече от същия период на 2015-та

За три месеца банковите депозити растат с милиард

Общият размер на депозитите в банковата система в края на септември е 76.2 млрд. лв., или с 1.0 млрд. лв. (1.3 на сто) повече спрямо края на второто тримесечие на годината, съобщи БНБ във вторник.

През третото тримесечие привлеченият като депозити ресурс от нефинансови предприятия нараства със 766 млн. лв. (3.9 на сто), от домакинства - с 523 млн. лв. (1.2 на сто), и от други финансови предприятия - със 150 млн. лв. (3.6 на сто).

Намаление има при ресурса от кредитни институции (с 311 млн. лв., или 7.0 на сто) и от сектор "държавно управление" (със 133 млн. лв., или 7.4 на сто).

В общата структура на депозитите преобладаващ дял заемат тези от местни лица (резиденти), 91.1 на сто, като водещо място има ресурсът, привлечен от домакинства.

Към 30 септември 2016 г. печалбата на банковата система възлиза на 1.1 млрд. лв., или с 279 млн. лв. повече от реализираната за деветте месеца на предходната година.

В сравнение със същия период на 2015 г. нетният общ оперативен приход е повишен със 183 млн. лв.

Натрупаните от началото на 2016 г. разходи за обезценка по кредити и вземания възлизат на 567 млн. лв. (при 604 млн. лв. за същия период година по-рано), съобщава Централната банка.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на тримесечието е 12.2 млрд. лв., като за периода юли - септември е увеличен с 414 млн. лв. (3.5 на сто)

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?