За втора поредна година НСИ отчете спад на селското стопанство

Производството на картофи е намаляло с над една четвърт за година

Производството на картофи е намаляло с над една четвърт за година

За втора поредна година производството в селското стопанство намалява, отчита Националния статистически институт. Това става на фона на над един милиард и половина лева помощи, които се изсипват в сектора.

Стойността на произведената продукция в отрасъла през тази година възлиза на 8.318 млрд. лв. Това е намаление с 1.7 на сто в сравнение с предходната година и се дължи на спад в обемите с 1.9%.

Това е първа оценка на НСИ и е възможно да претърпи корекции. Данните се отнасят за крайната продукция по базисни цени, която не включва вътрешния оборот - стоките и услугите, произведени и употребени в самото стопанство през отчетния период.

Една от възможните причини са лошите климатични условия през последните две години – продължително засушаване, както и локални краткотрайни поройни валежи, които предизвикват наводнение. Трябва да се отчете и чумата по свинете, която доведе до десетки хиляди изклани животни.

Друга причина е неправилното субсидиране, което не винаги стига до реалните производители.

Спад в растениевъдството с 1.1%

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е над 5.7 млрд. лв. Тя отбелязва намаление спрямо миналата година с 1.1% в резултат на спад в обемите (-0.8%) и в цените (-0.3%).

Най-драстичен е спадът при производството на картофи с 28.1% и други растителни култури - с 23.3%. Производството на зеленчуци е намаляло с 0.7%, а на техническите култури с 3.7%, показват още данните на НСИ.

Ръст е отчетен при производството на зърнените (0.2%) и фуражни култури (12.2%), както и при плодовете (0.6%).

Произведената животинска продукция намалява с 3.6%

Спад е отчетен и при продукцията, произведена от животновъдството. Нейната стойност достига над 1.9 млрд. лв., като намалението е с 3.6% спрямо миналата година, показват данните на НСИ.

Намалението се дължи на спад в произведените обеми с 5.6%, който се компенсира от по-високите цени на яйца, месо и мляко.

Броят на селскостопанските животни е намалял с 6.9 на сто, като стойността им възлиза на над 1 млрд. лв. Това най-вероятно се дължи на масовото избиване на домашни прасета и на животните в няколко свинекомплекса, които бяха засегнати от чумата по свинете.

При продуктите, произведени от животновъдството, се отчита ръст с 0.6% и стойността на произведената продукция възлиза на 892 млн. лв.

По-добра ефективност

Добрата новина от данните на НСИ е, че въпреки намалените обеми и цени в растениевъдството, селското стопанство е станало по-ефективно, защото брутната добавена стойност расте.

По базисни цени тя достига 3.74 млрд. лева през тази година, което е 2.1% повече спрямо миналата година.

Смесеният индекс на нетния доход по факторни разходи намалява с 1.9%, а на нетният опериращ излишък/смесен доход - с 3.2%. Това е в резултат на намалените обеми на продукцията и субсидиите в селското стопанство спрямо 2018 г.

Смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство през тази година също намалява с 8.8 на сто спрямо миналата година.

Споделяне

Още от Бизнес