Забавено изплащане на европроекти може да ни струва 500 млн. евро

Забавено изплащане на европроекти може да ни струва 500 млн. евро

До 2010 г. страната ни трябва да усвои 491 млн. евро по всички оперативни програми иначе ще ги загубим и дори ще връщаме средства на ЕК. Това каза директорът на дирекция "Управление на средствата от ЕС" в Министерството на финансите Боряна Пенчева при

представянето във вторник на кампанията за популяризиране на Националната стратегическа референтна рамка "Един ход напред".

За периода 2007 – 2013 г. ЕК ни отпуска 7 млрд. евро по седем оперативни програми. Парите се усвояват по формулата n+3 – проектите се изплащат най-много три години след старта им.

Ако до следващата година не се изплатят проектите, стартирани след 2007 г. у нас, можем да загубим въпросните близо половин милиард евро.

В същото време разплатените средства по европейските проекти са едва 71 млн. лева или под 1 процент от всички средства, предназначени за България.

Пенчева отбеляза, че ако системите работят стабилно, средствата ще бъдат разплатени нормално.

Най-късно в края на годината очакваме одобрение на оценките за съответствие на европейските програми, което ще отблокира междинните плащания от еврофондовете – т.е. около 80% от 7-те милиарда евро, каза още Пенчева.

ЕК веднъж вече отказа да одобри оценките и ги върна за преработване на българските власти. Ако Брюксел отново установят пропуски в системите за следене и контрол на средствата от Европа, може да се наложи да връщаме авансовите плащания в размер на 630 млн. лева.

Кампанията "Един ход напред" има за цел да популяризира Националната стратегическа референтна рамка (НСРР). Това е основният програмен документ на страната за усвояване на еврофондовете в периода 2007 - 2013 г.

Кампанията се осъществява от консорциум "За прозрачностг и информация", в който влизат агенциите "Дръмър" и "Аргент 2002".

Тя е с продължителност до ноември и струва близо 330 хил. лв от Оперативна програма "Техническа помощ".

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?