Забавя се спадът при застраховането

Забавен спад на застрахователния пазар към края на юни 2010 г., отчете в понеделник Комисията за финансов надзор (КФН). Намалението на приходите на застрахователните компании за периода януари-юни е 3.5 на сто до близо 811 млн. лв. За сравнение спадът за периода от края на март до май бе от порядъка на 5-7 на сто.

Намаление от 5.1 процента в края на полугодието отбелязват дружествата по общо застраховане, чийто приход от платени от клиенти вноски по полици е близо 690 млн. лв. В същото време обаче се покачват изплатените претенции на клиентите с над 6% до 382 млн. лв.

Понижаването на темпа на спад се дължи основно на “Гражданска отговорност", която има пазарен дял от над 34 на сто бележи 18% ръст на премиите, а имуществените полици "Пожар и природни бедствия" са добавили 6 процента.

Общо за всички имуществени застраховки обаче има лек спад, като най-засегната е полицата “Автокаско" в най-големия пазарен дял от 37 на сто.

При животозастраховането ръстът е 6.7 процента на годишна база с най-висок относителен дял в премийния приход при полицата "Живот" и рента – 76.8 на сто, сочат данните на КФН. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 51 млн. лв.., отчитайки ръст от 20.1 на сто на годишна база.

Сумата на активите на застрахователите към края на юни 2010 г. нараства с 8.1 на сто на годишна база и възлиза на 2.835 млрд. лв.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 11,7 на сто на годишна база и достига 967 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес