Забранява се превръщането на гаражи в кафенета и магазини

Забранява се превръщането на гаражи в кафенета и магазини

Предназначението на гаражите и паркоместата няма да може да бъде сменяно, предвиждат одобрените в сряда от правителството промени в Закона за устройство на територията. Това означава, че така популярното преустройство на гаража в търговски обект – магазин, кафе или друго, ще се забрани.

Друга поправка гласи, че гаражите и паркоместата, които "са част от основните обекти в сградата, не могат да бъдат предмет на правни сделки". Т.е., ако към дадено жилище има само едно място за паркиране, то няма да може да се продава, така както не може да бъде предмет на самостоятелна сделка и складово помещение към имота (мазе или таван), ако е единствено.

Ако в един жилищен блок има десет апартамента и 15 места за паркиране, възможно е тези пет паркоместа над броя на жилищата да бъдат продадени като самостоятелни имоти на трети лица. Но и това ще става под условие – никой от собствениците в сградата не е проявил интерес към покупката им, е записано още в предложенията за промени в ЗУТ. Последното ще се удостоверява с писмени доказателства за отказ.

Наличието на места за паркиране ще играе основна роля и при смяна на предназначение на жилищни имоти и превръщането им в офиси, лекарски кабинети или търговски площи. Наред с новото изискване, че преустройство може да се прави само ако сградата има технически паспорт, в проектозакона е записано още и изискването да бъдат осигурени необходимите паркоместа.

Промените “спасяват” и междублоковите градинки

Предназначението на съществуващите зелени площи в населените места вече няма да може да се променя, гласят още текстовете.

 

До три месеца след обнародването на промените общинските съвети трябва да приемат наредба за изграждане и опазване на зелената система. Законопроектът предвижда още промяната на предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени за озеленяване в плановете, но не реализирани, да става само след обществено обсъждане. Предназначението на терени в един квартал пък не може да бъде променяно с цел уплътняване на застрояването, ако не са постигнати нормативите за зелените площи.

Улеснява се застрояването в градовете

Промените в ЗУТ улесняват по-гъсто застрояване на градовете. Предлага се разширяване на териториите и зоните, в които могат да се отпускат по-големи отклонения от правилата и нормативите за застрояване. Това ще става с предложение на кмета, като искането трябва да бъде одобрено с гласовете на две трети от съветниците в общинския съвет, предвиждат промените. В момента разрешаването на строителство извън установените правила ставаше след съгласието на министъра на регионалното развитие.

 

Допускането на отклоненията се прави заради липсата на свободни места за строителство основно в централните градски части на големите градове. С прехвърлянето на правомощието на общинските съвети да дават разрешителните с отклонения пък се цели засилване на ролята на местно самоуправление и децентрализация, е посочено в мотивите към законопроекта.

 

В същото време се предвижда ограничаване на промяната на предназначението на един или няколко имота извън урбанизираните територии, за които няма общ устройствен план. Това се прави с цел спиране на масовото застрояване на курортите.

 

Кметовете поемат част от функциите на строителната дирекция

 

Предлага се още кметът да поеме контрола за масовите строежи като къщи, по-ниски блокове и други постройки - от 4 до 6-та категория. Дирекцията за национален строителен контрол ще следи големите обекти - от първа до трета категория.

 

Целта на тази промяна е постигане на по-голяма ефективност в контрола върху строителството в полза на цялото общество, а не самоцелно прехвърляне на отговорности на една или друга структура на държавната и общинската администрация, е посочено в мотивите.

Споделяне

Още от България