Зачестяват случаите на отвлечени от родител деца

Случаите на родителски отвличания на деца са зачестили от 2008 година насам, съобщи експертът от правосъдното министерство Илина Георгиева в сряда при откриването на информационна кампания за правата на родителите.

За родителско отвличане се счита когато единият родител индивидуално взема решение да се прехвърли с детето си от една държава, в която живее постоянно, в друга без да поиска съгласието на другия родител, или да има съдебно решение.

Този тип действие по линия на международното и европейско право се третира като тежко нарушение на родителските права. В рамките на родителските отвличания се разглежда въпросът къде е живяло детето и дали трябва да бъде върнато там.

До 30 ноември в Министерството на правосъдието са постъпили 40 сигнала за родителско отвличане. От тях 29 са от други държави и 11 са от българската страна до други държави, където са отведени деца. Това са случаи на родителско отвличане, за чието решаване са потърсили помощ самите родители.

Министерството на правосъдието ангажира компетентните органи в съответната държава по случаите. От 2008 г. досега в министерството са минали 246 молби за родителско отвличане на деца. Най-дългите процедури по решение на казуса могат да отнемат повече от една година, а най-кратките 6 месеца. Към 30 ноември има ефективно върнати 6 деца.

Споделяне

Още от България