Задължителна екологична оценка за всички строежи в зоната на Иракли

Задължителна екологична оценка за всички строежи в зоната на Иракли

Едва две от 17-те инвестиционни намерения в местността Иракли имат направена оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), съобщи в петък Андрей Ковачев от Сдружение за дивата природа “Балкани”. Представители на екологичните и обществени организации се срещнаха с министъра на околната среда Джевдет Чакъров, двамата му заместници Йордан Дардов и Атанас Костадинов и шефа на дирекция “Защитени територии” Михаил Михайлов, след като преди ден МС разреши да бъдат извадени 1000 дка от заповедта за ограничаване на строителството в местността Иракли и край с. Емона.

Според информацията на Министерство на околната среда и водите (МСОВ), нито едно от тези 17 инвестиционни намерения няма одобрен подробен устройствен план (ПУП), което означава, че не е завършил целият процес до получаване на разрешение за строителство. Според промените в Закона за биологичното разнообразие, чрез които се въвеждат изискванията по двете европейски директиви – за птиците и за местообитанията, за тези инвестиционни намерения задължително трябва да се направи специализирана екологична оценка. Териториите, които попадат под действието на двете евродирективи, са включени в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Правителството одобри в четвъртък новата наредба с правилата, по които ще се оценява съвместимостта на проектите с изискванията на директивите.

Практически багерите, които се намират в зоната на Иракли и се готвят да започнат строителството в тези 1000 дка, след изтичане на едногодишната заповед за строителство са и си остават незаконни, коментира Андрей Ковачев.

Всички действия на общината за разрешаване на строителството в тези зони, без специализираната екологична оценка по НАТУРА 2000, също са незаконни, уточни Ковачев.  Едногодишната заповед за забрана на строителните дейности в местността Иракли изтича едва на 18 август, а не на 4 август поясни директорът на защитените зони Михаил Михайлов. Тя е издадена на 4 август, но е публикувана и влязла в сила половин месец след това. Новата заповед вече е изпратена за публикуване в Държавен вестник, уточни Михайлов и няма да има времеви луфт между двата документа. 

Министър Чакъров се ангажира, че ведомството му няма да допусне каквото и да е строителство в тази местност извън утвърдените, легитимни и с правна стойност устройствени планове.

Той покани екологичните и граждански организации да участват в екипите при одобрение на инвестиционните намерения в зоните по НАТУРА 2000.

“Ние сериозно се съмняваме, че Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) – Бургас има достатъчен капацитет да проведе качествено оценки по 17 отделни процедури”, каза Андрей Ковачев. Ние не искаме утре да видим 17 решения на директора на РИОСВ – Бургас, които да казват няма да има значителни въздействия върху околната среда и няма да се прави екологична оценка”.

В отпадналите с новата заповед територии попадат 50 процента от дюнните комплекси в защитената зона, 100 процента от естуарите и 100 процента от лонгозните гори, уточни Ковачев.

По отношение на искането на природозащитниците да бъдат уволнени директорът на РИОСВ – Бургас Симеон Симеонов и директорът на дирекция “ОВОС” във ведомството Ваня Григорова, министър Чакъров заяви, че ще наблегне на контрола на всички директори в системата, които имат връзка с екологичните оценки и тяхната работа ще се прецизира. Работата им по издаване на екологичните оценки ще се наблюдава пряко от ресорния зам.-министър Йордан Дардов.

Вече имаме становище на Национално управление по горите (НУГ) за исканото от тях отлагане на 29 зони по НАТУРА 2000, но аз ще искам  тяхното становище да се препотвърди и от Агенцията по горите, каза Джевдет Чакъров. Той уточни, че поисканото от НУГ отлагане на терени ще се гледа от Националния съвет по биологично разнообразие в началото на септември. Веднага след това ще бъдат обсъдени в МС, преда да бъдат изпратени в Брюксел.

В началото на септември ще бъдат готови и становищата на БАН по отложените защитени зони, чиито граници трябваше да се прецизират, уточни Джевдет Чакъров.

Споделяне

Още по темата

Още от България