Задължителният втори пенсионен стълб трябва да се закрие

Частните фондове ще донесат по-ниски пенсии на хората от НОИ

Любомир Христов

В понеделник пенсионно-осигурителна компания "Доверие" представи разчети, според които две пенсии са "категорично" повече от една (тоест че към 2041 г. "първата" пенсия от НОИ и "втората" от частен фонд ще бъдат сумарно по-високи от плащането, което човек би получил, ако се осигурява само в НОИ, без частен фонд, б. р.).

Колко кагеторично?

Ако се е осигурявал върху максималния доход в течение на 40 години в частен универсален пенсионен фонд (УПФ), към края на 2041 г. човек би получил две пенсии – намалена от ДОО (Държавното обществено осигуряване, тоест НОИ) и пенсия от частния фонд (УПФ).

Сумата от двете пенсии според ПОК "Доверие" ще е с два лева на месец по-висока от една пенсия от НОИ (ако човек се откаже от осигуряване в УПФ навреме). Ако пък се е осигурявал върху средния осигурителен доход или върху средна работна заплата, сумата от двете му пенсии би била (отново според пенсионната компания) съответно с 15 лв. на месец и с 34 лв. на месец по-висока в сравнение с пенсия от ДОО в пълен размер.

Тези резултати са получени с некоректни методи и при нереалистични допускания, затова са грешни, подвеждащи и заблуждаващи.

По-конкретно :

- размерът на пенсия от ДОО е подценен;
- възможният размер на натрупаните средства по партида в УПФ е надценен, а оттам е надценен и размерът на пенсията от УПФ;
- размерът на пенсия от УПФ е надценен втори път, защото тя е пресметната по-начин, който я прави несъпоставима и следователно - несравнима, с намалението на пенсията от ДОО.

Коригирането на всяка от тези неточности поотделно изтрива изцяло "превишението", за което говорят експертите на "Доверие", и прави сумата от две пенсии по-малка от пенсия от ДОО в пълен размер.

Така главният изпълнителен директор на "Доверие" г-жа Даниела Петкова фактически признава, че две пенсии може да се окажат и по-малко от една.

Как е подценен размерът на пенсията от ДОО за осигурявали се на средна работна заплата и максимален осигурителен доход?

С допускане на нереалистично ниски индивидуални коефициенти.

Например, за осигурявалите сe винаги на максимален доход ПОК "Доверие" смята пенсията с индивидуален коефициент 3.31, докато фактическият за периода 2002-2015 г. е 3.6.

За да се реализира допускането на ПОК "Доверие", е необходимо в бъдеще средният осигурителен доход да расте, а максималният да се запазва без изменение. Такова допускане ми изглежда нереалистично.

При осигуряване върху средна работна заплата пък компанията приема индивидуален коефициент от 1.18, при положение че за септември 2016 г. този коефициент е 1.24. Отново, за да се реализира допускането, е необходимо средният осигурителен доход за страната (СОДС) да расте по-бързо от средната работна заплата. На практика през изтеклите 14 години съотношението между тези темпове е точно обратното и това е естествено. По-бърз растеж на СОДС от средната работна заплата означава заплащането на тези, които получават работна заплата над максималания осигурителен доход, да намалява в бъдеще. Това ми изглежда абсурдно.

Ако индивидуалният коефициент е с едва 0.03 по-висок от приетия, то пенсията от ДОО би била с 40.50 лв. на месец по-висока от пресметнатата от ПОК "Доверие" и би направила сумата от две пенсии по-малка от една пенсия в пълен размер от ДОО.

Как е надценен размерът на средствата, които осигурените лица могат да очакват да натрупат в партида в УПФ за 40 години?

Като е приета неоправдано висока доходност, на която осигурените да се надяват, а именно – 5 % годишно.

За сравнение, за периода 2002 г. - 30 юни 2016 г. осигурените в УПФ у нас са получили доходност по партидите си от под 2 % средногодишно (виж тук). Разбира се, доходността през отчетен период не е гаранция за очакваната доходност в бъдеще, но от ПОК "Доверие" биха направили услуга на клиентите си, ако обосноват тезата си, че занапред до 2041 г. осигурените могат да разчитат на повече от двойно по-висока годишна доходност, отколкото са получили от 2002 г. досега.

Действителна доходност, по-ниска от 5 % до 2041 г. с десети от процента, би намалила размера на средствата по партидите в УПФ, а оттам и пенсиите от УПФ с повече от 2 до 34 лв. на месец. По-ниски от предвижданите от ПОК "Доверие" пенсии от УПФ пък не биха компенсирали намалението на пенсиите от ДОО и в резултат две пенсии биха се оказали по-малко от една.

Как е надценен размерът на пенсията от УПФ при зададен размер на натрупаните средства?

ПОК "Доверие" представя оценки за пенсия от УПФ за първата година след пенсиониране, която по-нататък би била индексирана с 1.9 % годишно. Тази пенсия се сравнява с намаление на пенсията от ДОО за първата година, която впоследствие подлежи на индексиране с 3.1 % годишно.

Известно е, че в последно време пенсиите от ДОО се индексират с по около 2.4-2.5 % годишно. За периода до 2041 г. ПОК “Доверие” – напълно коректно – се опира на актюерските допускания в доклад на НОИ. Този доклад предвижда 4.3-4.4 % годишно нарастване на средния осигурителен доход за страната около 2041 г. и 2 % инфлация. Сумата на по половината от тези две числа дава 3.15 % очаквана индексация на пенсиите от ДОО след 2041 г.

За да бъдат съпоставими пенсията от УПФ с намалението на пенсията от ДОО, необходимо е двете да бъдат пресметнати при един и същ очакван процент на индексация. Ако от ПОК "Доверие" оценят коректно първоначалния размер на пенсия от УПФ, която също да подлежи на индексация с 3.1 %, ще получат по-ниска първоначална пенсия от УПФ. Тази по-ниска пенсия от УПФ няма да компенсира намалението на пенсията от ДОО и две пенсии ще се окажат по-малко от една.

Така, поради всяко от посочените по-горе съображения по отделно, а именно

- подценена пенсия от ДОО
- надценени средства по партида в УПФ и
- надценена пенсия от УПФ,

сумата от две пенсии става по-малко от една.

На пресконференцията при представяне на изчисленията г-жа Даниела Петкова е цитирана да се възмущава от това, че на практика пенсионните дружества ще работят за намаляване на дефицита на НОИ, докато идеята на пенсионната реформа е била друга – да се увеличат пенсионните доходи на хората.

Възмущението на г-жа Петкова е напълно основателно, защото пенсията от УПФ да не може да замести намалението на пенсията от ДОО и така сумата от двете пенсиите на осигуряващите се в УПФ ще е по-ниска от една пенсия от ДОО. Между другото, за този резултат осигурените в УПФ плащат по 123 млн. лв. такси годишно по данни на Комисията за финансов надзор за 2015 г.

Има един и само един начин пенсионните дружества и осигурените да са уверени, че две пенсии са повече от една и той е цялата задължителна осигурителна вноска за пенсия да постъпва в НОИ, а за допълнителни пенсии от УПФ да се правят допълнителни осигурителни вноски, свръх и над задължителната.

Споделяне

Още по темата

Още от Анализи и Коментари