Задава ли се Специализиран Конституционен съд

Георги Атанасов

Отговорът на въпроса за какво служат процедурите на Народното събрание е прост. Когато процедурите са предназначени за избор (конституиране) на персоналния състав на различни държавни органи, те служат за имитация. На законност, прозрачност и дейност въобще. Такъв е изводът по същество за съдържанието на текущата процедура за избор на членове на Конституционния съд.

Тя е дотам лишена от смисъл, че след провеждането ѝ ще има само едно сигурно нещо – всеки автор на противоконституционен и негоден за приложение закон за отнемане на имущество вече би могъл да има увереност, че му се полага гарантиран достъп до членство в Конституционния съд.

Критерии за качествата на избираемите кандидати няма. Негласно, но видимо предимство е да си близък с министъра на вътрешните работи. Предимство е и ако си бил дългогодишен наказателен съдия в районен съд, защото тогава съществува силна вероятност, ако не си от непокорните, вече да си припознал като собствено убеждение необходимостта от драстично ограничаване на гражданските, икономическите и политически права на поданиците, за да се постигне резултат в борбата с незакриляната престъпност.

Формалността на процедурата е до такава степен неприкрита, че никой не намира за уместно, поне от кумова срама, да попита кандидата Анастасов, как смята да тълкува и прилага Конституцията, след като Конституционният съд току-що обяви част от разпоредбите на неговия закон за противоконституционни или колко часа лекции по конституционно право е слушал в милиционерското училище на елита през 80-те години на миналия век.

Не е в състояние да смути парламентарната летаргия и обвинението по отношение на друг кандидат за недопустимо за магистрат поведение, независимо от начина на поставянето му. Всяко съмнение в безукорността на нравствеността и професионализма на бъдещите членове на Конституционния съд не бива да се оставя без последствие или пък просто да се отметне с препращане към становището на самия обвинен без проверка и дебат.

При нивото на юридическия конструктивизъм на ГЕРБ е явен стремежът на управляващите за персонално обезпечаване на нов състав на Конституционен съд, който да приема бързи и правилни, според повелята на партията, решения. Това вече се е случвало. Спомнете си Специализирания наказателен съд. Натам ли сме тръгнали?

*Георги Атанасов е завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Адвокат е от 1992 г., практикува в областта на гражданското право и процес, облигационното право, търговското, банковото и дружественото право, приватизацията. Университетски преподавател по гражданско и търговско право, заместник-председател на Научно-методическия съвет към Софийската адвокатска колегия. Автор на публикации в тези области. Преди вписването му като адвокат е бил председател на Районния съд – Исперих, председател на Пети районен съд – гр. София, заместник-председател на Софийския градски съд. Председател е на Сдружение "България на гражданите".

Споделяне

Още по темата

Още от Анализи и Коментари