Задлъжнели домашни абонати на БТК запазват телефоните си при разсрочено плащане

Домашните абонати на БТК ще могат да изплащат задълженията си до 500 лева разсрочено и да запазят телефонните си постове, съобщи в неделя пресслужбата на телекома.

От 15 август до 15 ноември 2004г. абонатите ще могат да подават молби за разсрочено плащане до Регионалните дирекции на БТК. От погасителния план ще могат да се възползват всички домашни абонати на БТК, срещу които не е заведено дело за дължими суми и няма влязло в сила съдебно решение.

БТК ще възстанови телефонните постове на абонатите, които изплатят задълженията си към компанията изцяло или по схемата на разсроченото плащане.

Според приложената схема за разсрочено плащане абонатите, които дължат до 20 лева, ще могат да се разплатят в срок от 2 месеца; тези които дължат до 40 лева ще разполагат с 4 месеца; до 70 лева за 6 месеца; до 100 лева - 8 месеца, а тези с дълг от 200 лева и до 500 лева ще могат да се изплатят на БТК съответно за 10 и 12 месеца.

Абонатите със закрити телефонни постове ще получат от БТК и специално уведомително писмо за възможността телефонът им да бъде възстановен отново. По този начин клиентите на БТК ще могат да използват телефона преди да са изплатили изцяло задълженията си.

Още от Бизнес