Заетите в земеделието масово са без ценз и осигуровки

Заетите в земеделието масово са без ценз и осигуровки

Едва 11% от заетите в селското стопанство у нас внасят осигуровки върху доходите си като масово работещите в сектора нямат образование, което вероятно е причина на по-ниската производителност на труда. Това сочат данни на земеделската федерация към КНСБ, изнесени в четвъртък на конференция по селско стопанство.

 

Въпреки че през последните пет години българското земеделие е подпомогнато със 7 милиарда лева европейски средства, това по никакъв начин не намира отражение върху заетостта и доходите в селското стопанство и основните му недостатъци остават..

 

39 на сто от населението на България живее в селските райони. Там обаче е регистрирана и най-високата безработица - над 20%, като за младите хора тя достига до 30%. По данни на агростатистиката през последните 5 години заетите в земеделие са намалели с една четвърт, като 92% от работещите във ферма или на полето са т. нар. семейна работна ръка, която е на непълен работен ден.

 

Много нисък е и образователният ценз на заетите в сектора, като едва 3% от управителите на стопанства имат някакво специализирано образование, а близо половината от тях са над 65-годишна възраст. Това вероятно обяснява и ниската производителност на труда, която е с 30% под нивото на средната за страната, смятат синдикалистите.

 

Средната работна заплата в отрасъла е до 77 на сто по-ниска спрямо останалите сектори. Профсъюзите предложиха да се преразглежда осигурителният режим на сезонните работници за риска "безработица" в селското стопанство.

 

Според представената статистика 78 на сто от предоставените по еврофондовете финансови средства се усвояват от едва 3.4 на сто от фермерите, а дребните производители на зеленчуци, картофи и животновъди са оставени на втори план и се лишават от полагащите им се достойни средства. Диференциацията между едрите и дребни стопанства задълбочава и двуполюсният модел на земеделските структури, който става все по-ясно изразен, отчетоха още от синдикатите.

 

Според тях тези данни показват, че са необходими сериозни промени, които да са пряко свързани със заетостта, доходите и стимулите за участие в задължителното социално и здравно осигуряване.

Споделяне

Още от Бизнес