Заетостта сред хората с увреждания има потенциала да се увеличи с 30%

Заетостта сред хората с увреждания има потенциала да се увеличи с 30%

България има огромен резерв да повиши с около 30% заетостта сред хората с увреждания, което означава нови 120-130 хиляди души да достигнат до пазара на труда. Това коментира Йордан Димитров от Балканския институт по труда и социалната политика в понеделник пред БНР по повод представянето на онлайн платформа за заетост на хора с увреждания.

Специализираната подкрепа за заетост на хора с увреждания е особено актуална в контекста на наскоро приетия от парламента Закон за хората с увреждания, в който бяха разписани задължения на работодателите за наемане на определен брой хора с увреждания.

Посредством платформата хората с увреждания ще станат видими за работодателите и съответно работодателите щеа започнат да работят с тях и да разчитат на тях, смятат нейните автори.

От Балканския институт по труда и социалната политика се позовават на данни на Евростат и Националния статистически институт, според които българите в работоспособна възраст с трайни увреждания са над 465 000. Едва 31 процента от тях работят, а само 5-6 на сто от тях са регистрирани като безработни. За сравнение, във Финландия и Швеция работа си намират 60 процента от хората с увреждания.

"Виждаме, че 70 процента от тези трудоспособни лица, които на практика не са заети. Нещо повече - те не са и безработни. Самата икономическа активност сред това население е около 35 процента“, обясни Димитров. 

Новата специализирана платформа ще предлага възможност търсещите работа хора в неравностойно положение да акцентират върху уменията си и да се свържат директно с потенциален работодател. Платформата се финансира по оперативната програма “Развитие на човешките ресурси“.

Експертите са категорични, че независимо от факта, че цената на това човек с увреждане да работи устойчиво е по-висока от гледна точка на обществото, разходите ще са по-малко и ползите ще са повече. "Защото, ако в момента те не работят, те единствено потребяват някакъв вид публични средства. В момента, в който започнат да работят, те пак ще потребяват публични средства, но те вече ще дават и продукт на пазара на труда", заяви Димитров. 

“Това, което липсва в България са услуги, които да подкрепят не само лицата с увреждания, но и работодателите да започнат да работят заедно, да разчитат един на друг“, посочи още Димитров.

Примери за подобни услуги са оценка за работоспособността на човека с увреждане за конкретно работно място.

"Трябва да се създаде едно знание, една методология с различни видове инструменти, които всеки един HR в една компания да може да прилага. Това е услуга, която страшно много ще подобри устойчивостта на човека, когато е нает", посочи той.

Споделяне

Още от България