Закъсали фирми ще влизат в производство по стабилизация

Новата процедура да спасява от фалит, предвиждат законови поправки

Закъсали фирми ще влизат в производство по стабилизация

Търговските дружества с финансови проблеми да могат да договарят преструктуриране на задълженията си и да прилагат оздравителен план, без да се налага да обявяват несъстоятелност, предвиждат поправки в Търговския закон, които Министерството на правосъдието публикува на сайта си в петък за обществено обсъждане.

Корекциите регламентират въвеждането на производство по стабилизация на търговец, което ще позволява на фирмите да вземат мерки, за да не се стига до откриване на производството по несъстоятелност, а затрудненото дружество да продължи дейността си, но и да обслужва задълженията си.

Стъпката, която трябва да пази от фалити, може да се открие за търговец, който се намира в непосредствена опасност от неплатежоспособност, и стабилизацията автоматично ще обхваща съдружниците във фирмата. От процедурата обаче няма да може да се възползват задлъжняли към свързани лица, както и към публично предприятие, което упражнява държавен монопол или е създадено със специален закон, банка и застраховател, предвид специфичната им уредба.

Производството по стабилизация ще се открива след подаване на молба от търговеца до съда. Той я разглежда и ако констатира, че са налице основанията за откриване на производство по стабилизация, се произнася с определение, което подлежи на обявяване в Търговския регистър заедно със списък на кредиторите, приложен към молбата за откриване на процедурата.

В проектозакона детайлно са разписани всички стъпки по изготвяне и утвърждаване на плана за стабилизация, неговото действие спрямо заинтересованите страни, последствията при неизпълнение и възможностите за унищожаване, както и хипотезите, при които производството следва да се прекрати.

Други публикувани корекции се отнасят до мерки срещу кражбата на фирми, каквито намерения обяви ведомството преди две седмици

За да няма злоупотреби със собствеността на търговски дружества се въвежда задължението за нотариално удостоверение на подписа и съдържанието на документи, с които се прехвърлят предприятия и дружествени дялове. Наличието на тези реквизити задължително ще се проверяват от длъжностните лица по регистрация в Агенцията по вписванията и при искане за вписване на решенията от общите събрания, промените в договорите между съдружници, приемане на годишния отчет, разпределяне на печалбата; намаляване и увеличаване на капитала, избор на управител, решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

Въвежда се по-строга форма за валидност – едновременно удостоверяване на подписи и съдържание, което трябва да действа като пречка срещу съставяне на неистински документи, стоящи в основата на измамни схеми. От друга страна ще улесни доказването при евентуален спор или ще улесни наказателното преследване, защото оригинал на оспорения документ ще се съхранява при нотариус, пише в мотивите към законопроекта.

Предложенията не целят оскъпяване или препятстване на свободното договаряне, а сигурност за бизнеса, посочват от правосъдното министерство.

Споделяне

Още от Бизнес

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?