Закъснява изпълнението на европейски инвестиционни проекти по ФАР и ИСПА

Тридесет на сто от международните проекти по програмите ФАР-трансгранично сътрудничество, ФАР-икономическо и социално сближаване и по програма ИСПА ще се осъществяват със закъснение от няколко месеца, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев, който се позова на резултати от проверка на ведомството.

С 6 месеца ще се забави изграждането на граничен преход Гоце Делчев - Драма и рехабилитацията на участъка от пътя Хасково-Свиленград. Пет месеца се удължава строителството на пътя Дупница-Кулата, изграждането на граничния пункт Илинден - с три месеца, а закъснението за пътния преход Маказа е с 8 месеца.

Сред причините за забавянето на проектите министърът посочи не добрия ред за реализацията им както в министерството, така и в подведомствените структури, проектни грешки, проблеми със строителния надзор и забавяне на отчуждителните процедури.

До средата на ноември ще бъдат сформирани две изпълнителни агенции към министерството, които ще работят по проектите на ФАР и по ИСПА. Съставът им ще бъде попълнен до края на годината.

Целта е да се отдели дейността по подготовката на тръжни документи и контрола на реализацията на проектите от финансовото звено. Отделен орган ще се занимава със стратегическо планиране, а друг с независим контрол на изпълнението на проектите.

© Copyright Mediapool

Споделяне

Още от Бизнес