Закон с обратно действие ще спасява санкции за 11 млн. евро по селската програма

Закон с обратно действие ще спасява санкции за 11 млн. евро по селската програма

Народното събрание експресно приема законови промени, които да важат с обратна сила за вече наложени санкции по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). По този начин управляващите се опитват да гарантират плащането на глоби за 11 млн. евро по ПРСР, като половината от които са за къщите за гости.

Поправките в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) бяха одобрени на първо четене в сряда. Те бяха спешно подготвени, след като Върховният административен съд (ВАС) обяви за нищожна методиката за определяне на санкциите за нарушения по ПРСР.

Съдебното решение на ВАС отваря възможност всички установени нарушители да спечелят висящите дела, които водят срещу наложените им санкции. Шанс получават и тези от тях, чиито глоби са потвърдени окончателно от съда, заради възможност за преразглеждането на съдебните решения поради настъпилите нови обстоятелства. По някои дела дори съдът, позовавайки се на нелегитимната методика, вече отмени наложени санкции на бенефициенти. Такъв например е случаят с фирма "Ейдън 1", която е построила къща за гости.

"Кръпката" в закона бе стъкмена два дни след съдебното решение, с което беше обявена методиката за незаконна. Поправките бяха внесени от група депутати от ГЕРБ начело с председателя на земеделската комисия Мария Белова.

Те са в унисон с тезата на ДФЗ, че бенефициентите са нарушили договорните си отношения за финансово подпомагане по ПРСР 2007-2013, подписани лично от тях с фонда.

За целта в чл.12 ал. 7 на закона се прави следната промяна: "Отношенията между фонда и получателите на на кредити, държавни помощи, безвъзмездна финансова помощ и субсидии се уреждат с административни договори или административни актове."

Предлага се още вземанията на ДФЗ, които възникват въз основа на административен акт или договор, представляват публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Новите разпоредби се прилагат и по отношение на решения за налагане на финансови корекции и актове за установяване на публични държавни вземания, издадени до влизане в сила на този закон, предвиждат промените.

Освен това промените дават право на изпълнителния директор на ДФЗ да издава вътрешни актове. Сега той няма такова право и това беше един от аргументите на ВАС да обяви методиката за нищожна.

Въпросната Методика за определяне на санкциите след плащане по проекти по ПРСР 2007 – 2013 е утвърдена през август 2016 г. от тогавашния изпълнителен директор на ДФЗ Румен Порожанов, който после стана земеделски министър в третия кабинет на Бойко Борисов.

Методиката е действала и за настоящия програмен период 2014 – 2020 г.

Румен Порожанов изхвърча от поста миналия месец заради скандала за злоупотреби с къщите за гости. По случая тече проверка от страна на прокуратурата.

От ДФЗ продължават да твърдят, че санкциите по отменената методика ще останат за сметка на бенефициентите, защото не са спазени договорите за финансово подпомагане по ПРСР.

Общо наложените санкции по тази методика по ПРСР 2007-2013 възлизат на 11 млн. евро, съобщиха от ДФЗ в отговор на запитване на Mediapool. Половината от тях - около 5 млн. евро- са за къщите за гости, а останалите за други мерки по програмата.

От ДФЗ твърдят, че бенефициентите възстановяват неправомерно получените евросредства, но не посочват каква част от тях вече са върнати в бюджета.

В същото време Европейската комисия е наложила санкции на България заради нарушения по ПРСР 2007 – 2013 г. в размер на 66 млн. евро, се казва в отговора на ДФЗ. Сумата е 2.6% от бюджета на ПРСР, който възлиза на 2.5 млрд. евро. По част от мерките все още текат помирителни процедури между България и Еврокомисията, които може да доведат до редуциране на глобите, става ясно от отговора на ДФЗ.

От БСП предупредиха, че направените от управляващите законови промени не съответстват на съдебното решение и може да се стигне до нови парадокси. Причината е, че в решението на ВАС изрично е записано, че методика, ако бъде официален документ, трябва да бъде издадена или от министъра на земеделието, или да бъде одобрена с акт на Министерския съвет. Сега се дава право на изпълнителния директор на ДФЗ да я издаде, което противоречи на решението на съда, смятат от БСП.

 

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?