Закон ще защитава от секс тормоз в офиса и в рекламата

Защита от сексуален тормоз на работното място и гаранции за професионалното израстване на семейните и родителите, ще осигурява на българските граждани специален проектозакон за равните възможности между половете. Той бе приет в четвъртък от правителството. В осемнадесет от страните – членки на Европейския съюз са приети такива закони, уточни министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова.

Новата нормативна уредба ще задължава работодателите да разработят програми за постигане на равни възможности между двата пола при професионалното им израстване. При неспазване на тези изисквания, фирмите ще бъдат глобявани от 250 до 2500 лева, уточниха от социалното ведомство.

Ако не спазят задължителното предписание за разработване на програмите, компаниите могат да бъдат глобявани от 500 до 1500 лв.

Новият закон забранява да се разработват и разпространяват реклами, обяви и мултимедийни продукти, които накърняват достойнствата на мъжете или жените.

Инспекцията по труда ще прави проверки по своя инициатива и по жалби на работници и служители, както и по сигнали за нарушения на неправителствени организации. Нормативната уредба забранява и на медиите да тиражират информации с подобно съдържание. Според приетата нова уредба, електронните издания трябва да предвидят в програмните си схеми продукти, които да повишат информираността на обществото по проблемите на равенството между половете.

Комисията срещу дискриминацията ще контролира как се спазва прилагането на закона.

Споделяне

Още от България