Закон ще защитава съществуващите зелени градски площи

Да не се променя предназначението на съществуващите зелени площи или на части от тях в урбанизираните територии, предвиждат промени в Закона за устройство на територията, които бяха обсъдени в петък на второ четене от депутатите.

Общинските съвети ще приемат наредба за изграждането и опазването на зелената система на територията на общината, пише още в дискутираните текстове на нормативната уредба.

Според обсъдените промени всички бъдещи строежи трябва да се проектират така, че да има осигурена достъпна среда за хората с увреждания. Влезли в сила подробни устройствени планове няма да могат да се изменят с цел узаконяване на незаконно изградени строежи или за промяна на предназначението на терени, определени за зелени площи.

Заварените обекти, чието строителство е започнало до влизането в сила на закона, да се довършват по досегашния ред, а по желание на възложителя - по този закон, пише още впроектозакона.

Споделяне

Още по темата

Още от Имоти