Законът за етажната собственост обслужва фирмени интереси

Интереси на строителни фирми, на топлофикационните и на електроснабдителните дружества обслужва проектозаконът за етажната собственост, който бе приет преди време от Министерски съвет. За това алармираха от Гражданското сдружение срещу корупцията и незаконното строителство в понеделник.

Ако се трансформира етажната собственост в юридическо лице, ще се засегне конституционното право на неприкосновеност на собствеността и ще се ограничат правата на гражданите. Голяма е вероятността собствениците да загубят жилищата си заради изплащането на дължими от всички етажни собственици сметки към трети лица, предупреждават от сдружението.

В процеса по саниране на жилищните сгради, за чиито цели се лансира проектозаконът, не е предвидено участие на гражданите, собственици на имоти, които ще се ремонтират. Те нямат права - нито да се противопоставят на решенията за саниране на блока, където живеят, нито да избират фирмата, която ще подменя дограма и тръби, нито могат да се противопоставят на цената, която трябва да платят от джоба си, пише в писмо на организацията, разпратено до медиите.

Сдружаването на притежателите на имоти против волята им в юридическо лице - посредник, който ще избира фирмата за саниране, нарушава принципа на демократичност в управлението на етажната собственост. Погазени са и гражданските права на отделните притежатели на апартаменти, смятат от сдружението срещу корупцията.

Законопроектът е създаден да обслужва интереси на монополистите като "Топлофикация" и енергийните дружества, категорична е организацията. В момента те събират задълженията си от всеки длъжник. С новия законопроект се предвижда за сметките да отговаря юридическо лице, което гарантира плащането на дължимите суми чрез собствеността върху цялата сграда.

При неплащане от някой от собствениците, задълженията им ще трябва да бъдат поети от останалите. Иначе "Топлофикация" или "Електроснабдяване" ще могат да наложат забрана върху цялата сграда, респективно върху всички апартаменти в нея до размера на дължимите суми. Това ще възпрепятства правото на изрядните длъжници да продават апартамента си, ако имат подобно намерение, докато юридическото лице не се издължи.

Така дружествата си спестяват и разходите за събиране на дължими суми чрез съдия изпълнител. Освен това вече те ще могат да посягат и на единствения имот на длъжника си, нещо което в момента изпълнението не може да прави. То може са налага само частичевн запор върху заплата или пенсия. С новия законопроект монополистите имат сигурна гаранция, че ще получат дължимите суми или имотите на борчлиите си.

Според сдружението не е редно на фирмата, санираща блока, да се дава правото при неплащане от страна на собствениците да може да надстроява и пристроява сградата. Това право си има цена, която в случая ремонтиращите дружества ще си спестят. Ясно е, че строителните предприемачи ще се възползват от възможността и по-старите сгради в София ще бъдат надстроени или пристроени. Това обаче е опасно заради неустойчивостта на техните основи.

Поддържането на жилищната сграда е задължение на притежателите на имоти в нея, но не е основна цел на етажната собственост. Такава е хармоничното съчетаване на интересите на собствениците на отделни обекти в сградата, категорични са от сдружението.

Несъвършено остава и управлението на общите части на сградата чрез събранието на етажната собственост.

Предвиденият начин за определяне на дяловете в общите части противоречи на Закона за собствеността. Ако те се изчисляват в момента на учредяване на етажната собственост, собствениците на преустроени партерни апартаменти за фризьорски салони, магазини, аптеки и др. ще получат по-голям дял в общата собственост заради по-високите вече цени на тяхните имоти. Трябва да се вземат цените при построяването на сградите, а не след преустройството на някои от техните части, смятат от организацията.

Несправедливо е разпределянето на разходите за поддържане на общите части да бъде според броя на обитателите, както предвижда законопроектът. Това също противоречи на Закона за собствеността, според който всеки участва в разноските според дела си в общите части. Също така трябва да се прави разлика между разходите, поети от собствениците на жилища и от притежателите на ресторанти, магазини и др. търговски обекти, алармират от Гражданското сдружение срещу корупцията

На етажната собственост се вменява задължението да се грижи за чистотата на междублоковите пространства, без за това да се предоставят облекчения при определяне на размера на такса смет, отбелязва организацията.

Тя посочва и това, че абещанията за безвъзмездно предоставяне на собствеността върху земята не са правно защитени в проектозакона. В параграф 6 съществува само пожеланието за сключване на договор с областния управител или кмета, без изрична правна норма за прехвърляне на собствеността върху земята по силата на самия закон.

Проектозаконът засяга интересите на повече от 5 милиона български граждани и застрашава правото им на собственост. Той създава условия за големи финансови злоупотреби при възлагането на договорите за поддръжка, за ремонт, за саниране и прочие. Санирането на сградите е изведено като благовиден предлог за създаването на законопроекта, пише в документа.

От организацията настояват за широко обществено обсъждане на проектозакона, чието ускорено приемане е задействано без допитване до хората.

Споделяне

Още от Бизнес