Законът за офшорките бе приет окончателно без особени дебати

В 28 сфери на стопанска дейност се забранява участието на дружества, регистрирани в офшорни зони. Това приеха депутатите, които одобриха на второ четене в петък закона за офшорките с официално име "Закона за икономическите и финансовите взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици".

Проектът на закона бе внесен в парламента преди два месеца от депутатите от ДПС Йордан Цонев и Делян Пеевски, като мотивите на вносителите, обявени от Цонев, бяха, че трябва да се прекрати участието на офшорни фирми в редица публични или със значително обществено влияние стопански дейности.

Според приетия закон офшорни дружества не могат да участват в конкурси за обществени поръчки, в приватизационни сделки, в конкурси за получаване на концесии, придобиване на държавно или общинско имущество, в процедури за получаване на лицензии за кредитна институция, застрахователна дейност, хазартна дейност, пенсионен или здравно-осигурителен фонд, мобилен оператор, радио- и телевизионен оператор и др.

Забранява се на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, да учредява или да участва "в лице, издател на периодични печатни произведения".

Офшорни дружества не могат да учредяват или да участват в социологическа агенция или в лице, което изготвя и предоставя публично изследвания на общественото мнение, както и да придобиват собственост върху земи и гори от държавния горски фонд.

Ограниченията няма да се прилагат, когато акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва офшорно дружество, се търгуват на регулиран пазар в държава-членка на ЕС, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Законовите ограничения не се прилагат за офшорно дружество, чието дружество-майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава-членка на ЕС, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Забраната не се прилага и когато дружеството, в което пряко или косвено участва офшорно дружество е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В нормативния акт се предвиждат мерки за предотвратяване на агресивното данъчно планиране и отклонението от данъчно облагане.

След приемането на закона Йордан Цонев коментира, че той тепърва ще търпи промени, защото това е нова материя и в практиката при прилагането му вероятно ще се проявят слабости, които ще бъдат отстранявани.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?