Законът задължи ВСС заседанията му да са публични

Законът задължи ВСС заседанията му да са публични

Заседанията на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще бъдат публични, реши Народното събрание, което обсъжда на второ четене новия Закон за съдебната власт. Изключение ще се допуска само в случаите, когато се обсъждат документи, защитени като класифицирана информация или при дискусия за налагане на дисциплинарно наказание. След това обаче ВВС ще е длъжен да оповестява взетите решения на тайните заседания..

При приемането на текстове миналия месец не беше записано дали заседанията на съдебния орган ще бъдат открити или закрити, макар че една от целите на новия закон е съдебната власт да стане по-прозрачна и отчетна пред обществото. Публичността на ВСС бе трудно завоювана, като преди две години ВАС задължи съдебния съвет да направи специална зала за журналисти, откъдето те да следят заседанията.

В четвъртък депутатите решиха още, че възнаграждението на изборен член на ВСС ще е равно на заплатата на съдия във Върховния касационен съд.

Бъдещият Инспекторатът към ВСС ще бъде подпомаган от администрация, чиято численост не може да надвишава двукратния брой на инспекторите, включително и главния инспектор, записаха депутатите. При инспектората, извън администрацията, ще се назначават чрез конкурс и до 22 експерти, които имат най-малко пет години юридически стаж и отговарят на изискванията на закона.

Гласуването продължава, като се очаква да бъде приета ще бъде гласувана и разпоредбата, която ще прекрати по-рано мандата на сега действащия Висш съдебен съвет.

Вчера в декларация членовете му обявиха за противоконституционно предсрочното разпускане на ВСС.

Очаква се депутатите, въпреки това, да решат, че Народното събрание ще има срок до 21 септември да избере своите 11 членове в постоянно действащия ВСС, а срокът за съда, прокуратурата и следствието да направят това е 5 септември.

 

Споделяне

Още от България