Законови поправки ще отпушват концесията на летище София

архивна сминка БГНЕС

Транспортното министерство публикува за обществено обсъждане поправките в Закона за концесиите, които се очаква да решат текущите проблеми с процедурата по отдаване на частен оператор на летище София. Тя бе обявена миналото лято, но досега е отлагана четири пъти заради създаваните от сегашните законови текстове пречки пред кандидат-инвеститорите, тъй като се изискват прекомерно големи гаранции от тях и не уреждат прецизно обезщетенията при предсрочно прекратяване на концесионния договор както и споровете по изпълнението на контракта.

Последно срокът за подаване на оферти от потенциалните концесионери на столичното летище е 3 април и отлагането му бе подкрепено от консултантите по процедурата – Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.

Според сегашния Закон за концесиите, който влезе в сила от началото на 2018 г., когато се създава консорциум за участие в процедура за концесия, всички участници в обединението носят солидарна с проектното дружество отговорност за изпълнението на договора, независим какъв е делът им. Вече отговорността на всеки акционер в концесионера ще е според характера и размера на участието му в оператора или според поетия от тях ангажимент за предоставяне на ресурси на проектното дружество.

Предлага се отстраняване и на сегашния проблем с определяне на обезщетението при предсрочно прекратяване на концесионния договор по вина на концедента. В момента държавата или общината, предоставила съответния обект на концесия, дължи обезщетение за размер на невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в обекта, на записаната в закона  формула за изчисление на сумата е практически неприложима. Тя не дава възможност да бъде съставена вярна математическа формула за изчисляване на обезщетението, посочват от транспортното министерство в мотивите си за промяната. Това, според ведомството, създава несигурност в потенциалните инвеститори, предполага и спорове при евентуално прекратяване на концесионен договор. "Също така, подобни рискове, обичайно се калкулират по съответния начин в проектите и водят до тяхното оскъпяване, още повече, че е възможно да не се стигне до прекратяване на концесионен договор", аргументират се от транспортното министерство.

Международната практика е концедентът да дължи обезщетение в размер на невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в обекта на концесията, съответстващи на непогасената част от привлечения капитал с неговата цена, посочва се в мотивите. Собственият капитал не следва да се възстановява, като евентуалната му загуба следва да се прилага и разбира като стимул от страна на концесионера за изпълнението на концесионния договор. Съществуващата към момента в Закона за концесиите обвързване с пазарната стойност също не е удачен вариант, според ведомството.

То предлага, концедентът да дължи обезщетение в размер на невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в обекта на концесията, като възстановяването на разходите на концесионера за инвестиции покрива собствения капитал с норма на възвращаемост, определена с финансово-икономическия модел, и привлечения капитал с неговата цена при спазване разпределението на рисковете.

Предложените поправки би трябвало да регламентират по-добре уреждането на споровете между собственика на отдадения на концесия обект и частния оператор. Предвижда се подобни казуси да се разглеждат от арбитражен съд.

Срокът за общественото обсъждане на предложените поправки е 22 февруари, след което те трябва да бъдат одобрени от Министерския съвет, а след това и от парламента, което означава, че ще има още едно удължаване на срока за ценовите оферти за софийското летище.

Досега единствено консорциумът между най-големия британски летищен оператор "Манчестър Еърпортс Груп" (Manchester Airport Group – MAG) и задграничното подразделение на китайската строителна компания "Бейджинг Констръкшън Инжинеринг Груп" ( Beijing Construktion Engineering Group International – BCEGI), е обявил официално намерението си да управлява летище София. Обединението заяви, че е било готово да внесе оферти и в предишния срок, остава в готовност и за 3 април.

Другите спрягани кандидат-концесионери са индийската групировка GMR; германският въздухоплавателен оператор "Фрапорт" (Fraport), който в България вече участва в управлението на морските летища Варна и Бургас заедно с българската "Химимпорт"; испанската компания "Аена" (Aena), която воже да играе с австралийската група "Фърст Стейт (First State); френският "Аеропорт де Пари" (Aeroports de Paris), който държи 46% от турската компания "ТАВ Еърпортс" (TAV Airports), както и швейцарската "Флугхавен Цюрих" (Flughaven Zuerich).

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво трябва да се направи, за да се ваксинират повече хора?