Законови поправки скриват свързани лица за обществените поръчки

Законови поправки скриват свързани лица за обществените поръчки

Поправките в Закона за обществените поръчки (ЗОП), които ще се гласуват скоро от правителството, ограничават кръга на лицата, които подават декларации за конфликт на интереси. Това от една страна ще облекчи бизнеса, но от друга ще скрие свързаност на лица от фирмата – кандидат, извън този, който я представлява и управлява, с възложителя.

Според сега действащия ЗОП, декларации за конфликт на интереси подават членовете на управителния съвет или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник. Промените предвиждат декларации да подават единствено лицата, които представляват съответните търговски дружества, изпълнителният директор например.

За тази промяна настояха от бизнеса, тъй като сега действащите разпоредби утежняват изключително процеса, обясни пред Mediapool Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки.

Вземете Българската търговско-промишлена палата – там има 78 души управителен съвет, каза Павлова. Събирането на декларации от всеки един от тях затруднява участието им в процедури за обществени поръчки. Представете си една чуждестранна компания със 70-80 прокуристи, допълни тя.

Изискването за представяне на декларации за липса на конфликт на интереси и свидетелство за съдимост на прокуристите на чуждестранни компании ги възпрепятстваше при кандидатстването за обществени поръчки у нас. В началото на януари лично енергийният министър Трайчо Трайков, който преди да заеме поста беше прокурист на “ЕВН България“, се ангажира това изискване да отпадне.

Обжалването на избор на изпълнител ще блокира процедурата

Друг съществен момент от промените в ЗОП е, че когато има обжалване на крайното решение за избор на изпълнител, това автоматично спира процедурата, за разлика от сега. Тази промяна се налага във връзка с прилагането на нова европейска директива, засягаща обжалването на обществени поръчки, обясни Павлова.

В директивата, както и в законопроекта, е предвидено изключение. Възложителят може да сключи договор с избрания от него изпълнител, ако докаже пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), че това е от висш обществен интерес. Ако КЗК разреши "предварително изпълнение", а впоследствие се установи, че процедурата е незаконосъобразна, договорът не се анулира, а на възложителя се налага глоба от 10% от стойността на договора. В текста на промени в ЗОП, публикувани на страницата на АОП, пише 2%, но размерът на санкцията ще се промени, коментира Павлова.

Глобата има по-скоро превантивен ефект, обясни тя. Ако на един кмет се наложи солидна имуществена санкция, той няма да може да изпълни инвестиционната си програма и няма да е склонен да нарушава закона, каза тя. Освен това тези пари, които така или иначе са от джоба на данъкоплатеца, не се губят, тъй като преминават от една бюджетна сметка в друга, допълни Павлова.

Агенцията ще докладва на Европейската комисия за всички случаи, в които КЗК е допуснала предварително изпълнение, уточни тя.

Промените в ЗОП предвиждат още да отпадне внасянето на обезпечение при искането за налагане на временната мярка – спиране на процедурата. Това ще облекчи бизнеса в условия на криза и ще гарантира достъпа до правосъдие на всички.

Офертите вече в три плика

Друг важен момент в променения ЗОП е, че офертите вече ще се подават в три, вместо в два плика. Първият ще съдържа документите, които доказват, че кандидатът отговаря на изискванията на възложителя, във втория ще е техническата оферта, третият – ценовата. Досега документите за допустимост и техническата оферта се подаваха едновременно и ако липсва подпис, сертификат, има неправилна номерация – възложителят е длъжен да отстрани кандидата. Така може да се стигне до отстраняването на атрактивни оферти на формални основания.

Сега обаче, ако в първия плик на кандидата има някакъв пропуск, той ще може да го отстрани и да премине на следващ етап от процедурата. Това обаче не важи за документите, свързани с техническата оферта. Участникът се отстранява, ако техническата му оферта не отговаря на изискванията на възложителя.

Отварянето и на трите плика ще става публично.

Павлова обясни, че е отпаднала идеята обжалването на обществените поръчки да се премести от КЗК в административните съдилища. Мотивите са, че комисията е натрупала солиден опит и има необходимия административен капацитет.

Промените ще се гласуват от правителството най-късно в първата седмица на март, след което ще се обсъдят и гласуват от парламента, уточни Павлова.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?