Законови промени отпушват кредитирането за корабособственици

Парламентът прие на второ четене в четвъртък промени в Кодекса на търговското корабоплаване, целящи да отпушат финансирането за корабособственици.

Поправките дават по-големи права на кредитора, които вече при неизпълнение на задълженията на компанията ще може да продаде ипотекирания кораб. Може и да отдаде под наем плавателния съд или да го даде на мениджър да го управлява, ако има такива уговорки в договора за ипотека.

Този закон може да създаде проблеми с приватизационната сделка на "Български морски флот" (БМФ), защото определя правата на кредитора, посочи Петър Мутафчиев (КБ). Според него затова е трябвало да има позиция от Агенцията за приватизация.

Станислав Иванов (ГЕРБ) посочи, че този текст не води до промяна на договора за БМФ, Агенцията за приватизация е тази, която може да наложи промяна в договора на съответната компания.

Депутатите приеха още не по-малко от 25% от корабния екипаж на български търговски кораби да е от български граждани.

Корабният екипаж на търговски кораби е от квалифицирани морски лица, като минимум 25 на сто от длъжностите на управленско и оперативно ниво и поне 25 на сто от длъжностите на изпълнителско ниво се заемат от български граждани, записаха депутатите.

От левицата поискаха текстът да отпадне, тъй като се създават предпоставки за дискриминация, но предложението не беше прието.

Петър Мутафчиев посочи, че в момента има ангажимент 100 процента от екипажа да бъдат български граждани и единствено министърът на транспорта може да разреши да бъдат наети чужденци, а сега управляващите го намаляват на 25 процента.

В отговор Станислав Иванов (ГЕРБ) посочи, че с измененията се дава възможност за гъвкавост при попълването на екипажите и се гарантира правото на 25 процента заетост на български моряци.

Предвижда се корабният екипаж на морски търговски кораби да може да се комплектова от лица, които притежават свидетелства за провоспособност, издадени в съответствие с Международната конвенция за вахтената служба, нормите за подготовка и освидетелстване на моряците. Капитанът и главният механик на кораба задължително ще са български граждани или граждани на друга държава-членка на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?