Законови промени режат военните от евтини апартаменти, подаръци и бизнес

Промени в Закона за отбраната лишават военнослужещите от привилегията да закупуват ведомствени жилища на прeференциална цена след 15 години служба и да живеят в такива без да плащат наем. Ревизията на закона, одобрена от МС в сряда, става месеци приемането му в края на мандата на предишния парламент.

Военният министър Николай Младенов обяви, че 16 000 военнослужещи в момента чакат да получат жилища и по никакъв начин не могат да бъдат осигурени, ако от жилищния фонд на МО постоянно изтичат апартаменти, закупувани от техни колеги след определен брой години служба. Отпада и правото за ползване на служебни жилища от военнослужещите без заплащане на наем.

В закона обаче се запазват над 90% от социалните привилегии за военнослужещите, увери министърът.

Приема се още, че търговските дейности са нетипични за военната професия.

Промените забраняват на военнослужещите да участие в търговски дружества, в които министърът на отбраната осъществява правата на държавата.

Ограничава се и възможността военни и цивилни служители да сключват трудови или други договори с търговски дружества и кооперации, в които са осъществявали в последната година от работата си в системата на МО контролни или ръководни функции или са сключвали договори.

Забраната ще важи в продължение на три години след напускане на системата на отбраната. Забрана за същия срок се въвежда и за лица, които през последната си година в системата на МО са участвали в провеждането на процедури за обществени поръчки или такива, свързани с усвояване на средства от Европейския съюз.

Според министър Младенов тези ограничения не нарушават правата на бившите военнослужещи и според него не може да се говори за дискриминация.

Военнослужещите и цивилните ще трябва и да декларират частния си интерес, който има връзка с функциите на структурата или военното формирование, в което те изпълняват служебните си задължения. С промените се въвеждат ограничения за прием на дарения, подаръци, други облаги и услуги, които ще важат и за свързани със служителите лица.

Пада възрастта за пенсиониране

С новия закон се намалява и възрастта за пенсиониране на хората под пагон. От 49 на 45 години се намалява пределната възраст за кадровите войници, а възрастта за висшите офицерски звания "генерал-майор” и "генерал-лейтенант” се намалява съответно от 60 години на 58 и 59 години.

Предлаганите промени предвиждат възстановяване на договорното начало във военната служба. За войнишките звания "редник” и "ефрейтор”, както и за звание "офицерски кандидат” се въвеждат класове, които дават възможност за кариерно развитие на военнослужещите в обхвата на всяко от посочените звания.

Предстоящи съкращения в администрацията

Николай Младенов обяви още предстоящи съкращения в администрацията на МО.

Той очаква чиновниците да паднат до 2% от числеността на армията. Щатът на МО е 1400 души, а според Младенов работата идеално може да се върши и от 800.

Следващата година ще се извърши и стратегическият преглед на Българската армия и на тази база ще се преценят евентуални съкращения на военнослужещи.

В тази връзка Министерският съвет одобри и промяна в Актуализирания план за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

С нея числеността на личния състав, въоръжението и бойната техника в Българската армия и МО, заложени в плана, ще се считат за горна граница, а не за равнища, които трябва да бъдат достигнати задължително.

В същото време стана ясно, че не е много ясно каква е числеността на БА, след като в отговор на въпрос министър Николай Младенов спомена цифрата 40 000. Всъщност числеността на армията по щат е около 32 000, като има и незаети бройки.

Подготвените проектопромени пренаписват текстовете за интегрирания модел на военното министерство, като въвеждат нова длъжност – постоянен секретар на отбраната. Той ще бъде цивилно, неполитическо лице и висш държавен служител, който ще бъде равнопоставен по длъжност на началника на отбраната.

Той ще се назначава след подбор от министъра на отбраната, съгласувано с министър-председателя и за срок от четири години, вместо първоначално планираните пет.

Промените предвиждат Народното събрание да одобрява проектите за инвестиционни разходи над 100 млн. лева. Проектите над 50 млн. лева пък ще се осъществяват с решение на МС. Министърът на отбраната ще одобрява проекти на стойност до 50 млн. лв.

Споделяне

Още по темата

Още от България