Законови промени слагат край на договорите по телефона и на силния звук на рекламите

Три предложения - на депутати от ГЕРБ, Синята коалиция и БСП - за промени в Закона за защита на потребителите - въвеждат глоби за компаниите, които подмамват потребители да сключват дистанционно договори за услуги или да удължават вече сключени.

Промените и в трите законопроекта бяха приети на първо четене от парламента в петък.

За второ четене и трите предложения, които са сходни, ще бъдат обединени в едно.

Случаите на клиенти, които са били измамени с договори по телефона, заляха Комисията за защита на потребителите и принудиха законодателят да пристъпи към изменения в закона.

Според предложението на ГЕРБ при сключването на договор от разстояние по телефона, договорът да влиза в сила и потребителят да се обвързва от предложението от датата, на която доставчикът е получил съгласието на потребителя, изразено в писмена форма или на друг траен носител.

В случаи, когато той претендира за влизане в сила и изпълнение на договор, сключен от разстояние по телефона в нарушение на това изискване, се налага санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

Предложението на Синята коалиция предвижда изключване от разпоредбите за продажба от разстояние на продължаването на индивидуален срочен договор с краен потребител без изричното писмено съгласие на абоната. Записано е още, че при нарушение на това изискване санкцията ще е 1000 лв. за физически лица, а на юридическите лица - 5000 лева за всеки отделен случай.

Подобно предложение правят и от Коалиция за България. Те предлагат при липса на изрично съгласие след изтичане срока на договора той да се преобразува в безсрочен при същите условия.

Абонатът ще има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това.

Левицата е направила и предложение радио и телевизионните реклами да не се излъчват със сила на звука, различна от силата на звука на останалата част от програмата.

Съпредседателят на Синята коалиция Иван Костов призова на второ четене на закона да се премахне мандатността на контролните органи и те да се избират от Народното събрание.

Според него трябва да се подмени съставът на Комисията за защита на потребителите и в нея да влязат хора, които имат потенциал, като създадоха гражданския натиск над фирмите монополисти.

Малко след приемането на трите законопроекта председателстващият заседанието Екатерина Михайлова обяви, че вече е изготвен общият проект. Председателят на икономическата комисия Мартин Димитров поиска да се намали срокът за предложения по законопроекта на три дни.

Очаква се той да бъде разгледан на второ четене в пленарната зала идната седмица.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?