Законови разминавания отнеха на колеж спечелен проект по ОПАК

Проект, спечелен от Европейския колеж по икономика и управление в Пловдив, по оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК), е спрян от управляващия орган по програмата заради противоречия с нормативните уредби. Това съобщи в четвъртък ректорът на колежа доц. Цветан Колев.

Учебното заведение е спечелил през април 2008 г. 12-месечен проект "Структурите на гражданското общество - инициатор, партньор и двигател в местните политики" на стойност 361 919 лева. Министърът на държавната администрация Николай Василев дори е наградил с грамота колежа за успешно участие в процедурата.

В началото на януари експертите на ОПАК са казали на учебното заведение, че всъщност не е имало право да кандидатства за проект по програмата, защото е регистрирано по Закона за висшето образование, а не е неправителствена организация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Според доц. Колев причината за недоразумението е противоречие в нормативните документи, но това създава проблем за научния потенциал на страната.

На заседание на Съвета на ректорите ще запозная колегите си със случая и може би ще отправим предложение към премиера да бъде променен Законът за висшето образование, така че висшите училища да се разглеждат като юридически лица с нестопанска цел, посочи ректорът на колежа.

Спечеленият от нас проект е с образователна цел - преподаватели на университета да ръководят обучителни курсове за кандидатстване по европейските фондове на регионално ниво - пред служители на общинската администрация по места и на различни граждански организации, посочи Виолета Чавдарова, преподавател в университета.

Споделяне

Още от България