Според големите търговски вериги

Законовите поправки за защита на малките фирми ще увредят пазара

Понятието "значителна пазарна сила" ще обезсмисли санкциите срещу монополите, твърдят хипермаркетите

Законовите поправки за защита на малките фирми ще увредят пазара

Вместо да защитят малките фирми от по-силните големи търговски вериги, предложените от икономическото министерство поправки в Закона за зашита на конкуренцията ще увредят пазара в страната като цяло и ще обезсмислят досегашни практики за санкциониране на злоупотреби с монополно положение. Това се посочва в разпространено в четвъртък становище на Сдружението за модерна търговия по публикувания преди две седмици от икономическото ведомство проект на промени в Закона за защита на конкуренцията.

В организацията членуват веригите "МЕТРО Кеш енд Кери", "Кауфланд", "Карфур", "Била", "Лидл", "Пени маркет", "Максима", "Мосю Бриколаж", "Практикер", "КендК Електроникс", "Хит" и "Баумакс". Те са недоволни от намерението на властта да въведе на българския пазар понятието "значителна пазарна сила", злоупотребата с която да се санкционира.

Зоконовите поправки бяха инициирани от оплаквания на малките производители и доставчици от тежките условия, които им налагат големите търговски вериги, за да осигурят достът на българските стоки до своите щандове. Българските фирми недоволстват и от забавените плащания от страна на хипермаркетите. Тъй като обаче пазарът на бързооборотни стоки у нас е доста наситен и никой от участниците в него не отговора на законовата формулировка за "господстващо положение", бе решено да се въведе понятието "значителна пазарна сила".

По какви критерии ще се определя коя фирма има значителна пазарна сила обаче засега не се знае. Оценката ще се прави по формулирани от Комисията за защита на конкуренцията правила, предвиждат поправките.

В разпространеното от Сдружението за модерна търговия становище се посочва, че въвеждането на законова регулация, която не съответства на общоприетия европейски стандарт и не държи сметка за общия ефект върху икономиката на страната е неправилен и дори опасен за българската икономика и инвестиции. Организацията припомня, че нейните членове са вложили над 1 млрд. лв. в България и осигуряват над 20 хил. работни места.

Тя обръща внимание върху това, че предложения проект за поправки в Закона за защита на конкуренцията не е придружен от задължителните мотиви, което прави невъзможно да се проследи какви са целите му. Ако те са да бъде защитен дребният бизнес в България, предложената регулация не го постига, пише в съобщението.

Неясни формулировки при дефиниране на наличие на значителна пазарна сила като възможност за налагане на "несправедливи търговски условия" на "зависими" съконтрагенти рискува да създаде произвол при правоприлагането и да изправи българският бизнес пред сериозни ограничения и безкрайни съдебни спорове, а това в крайна сметка ще застраши нормалния бизнес климат в страната, смятат големите търговски вериги.

Според тях ефектът ще е поляризиране на определени пазари, така че големите участници ще бъдат принудени да работят преимуществено с големи партньори, а малките предприятия - съответно с малки.

Сдружението посочва, че други европейски държави вече са натрупали негативен опит от въвеждането на подобни регулации. Последиците за България биха били увеличаване на вноса от държави с по-либерални търговски правила и доставките от големи и утвърдени компании за сметка на малки, иновативни, стартиращи и все още неутвърдени производители. Това от своя страна ще доведе до увеличаване на цените, инфлация и в крайна сметка ще рефлектира негативно върху потребителите. "Многократно сме обръщали внимание на тези опасности, поради което не бихме искали да бъдем съпричастни към последиците от прилагането на предложените изменения в ЗЗК", пише в становището на хипермаркетите.

Според становище на "МЕТРО Кеш енд Кери" предлаганата забрана за "дискриминация между търговски партньори" (като вид злоупотреба от страна на предприятия с господстващо положение) се редуцира до забрана за прилагане на условия за забавено плащане.

Това в действителност означава, че тогава предприятията с господстващо положение и значителна пазарна сила няма да извършват нарушения, ако дискриминират своите партньори, стига злоупотребата да не е свързана със забава на плащания над два месеца, посочват от "МЕТРО".

Компанията смята още, че предложеното в законовите поправки определение за значителна пазарна сила не е достатъчно ясно.

"В него се говори за едностранно "налагане на нелоялни търговски условия", като по този начин се фокусира върху видовете забранено поведение, оставяйки на второ място пазарната позиция и пазарната структура... С подобен неясен вариант на текста, всяко предприятие може да бъде обявено за притежаващо "значителна пазарна сила", дори ако притежава само един доставчик (или клиент), който е в състояние на "зависимост" по каквито и да е причини (например защото този доставчик/клиент тъкмо е навлязъл на пазара, а съответното предприятие е неговия първи клиент/доставчик)", пише в становището на "МЕТРО".

Според компанията поправките на практика припокриват смисъла на уж отделно дефинираните понятия "господстващо положение" и "значителна пазарна сила". Проверката за наличие на господстващо положение най-вероятно би загубила всякакъв практически смисъл, тъй като на КЗК би било достатъчно да докаже, че дадено предприятие попада в по-ниската категория на значителна пазарна сила, за да установи нарушение.

"МЕТРО" смята, че на практика обсъжданите промени в ЗЗК ще се окажат не просто нови правила за конкретни случаи, а всеобхватни забрани, които ще засегнат всеки един пазар.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес