Закрити са три от спешните кабинети на Нанев, минавали по двама души на месец

Три от разкритите по идея на бившия здравен министър Божидар Нанев над 20 спешни кабинета в страната са поискали да бъдат закрити, тъй като месечно през тях минавали по двама души. Това стана ясно от думите на новия здравен министър Анна-Мария Борисова по време петъчния парламентарен контрол.

Спешните кабинети бяха разкрити в началото на годината, като целта им бе да посрещнат най-неотложните нужди на хората по местата, където липсват медицински специалисти заради малкото сключени договори по клинични пътека на болниците със здравната каса. За да бъдат стимулирани, лекарите, дежурещи в спешните кабинети, дори получаваха по 100 лева на дежурство.

“Някои от тези спешни центрове, на брой три до момента, вероятно в бъдеще ще има още, сами пожелаха да бъдат затворени, тъй като на месец минавали по двама души“, каза Борисова в отговор на въпрос от депутата от левицата Мая Манолова.

Борисова съобщи, че за момента не е предвидено намаляване на работещите екипи и щатната численост в центровете за спешна медицинска помощ. Преди две седмици стана ясно, че до спешните центрове е изпратено писмо от Борисова с искане да дадат предложение за намаляване на административните си разходи.

Тя посочи, че основно икономии ще бъдат направени в администрацията на министерството и второстепенните разпоредители. “Основно икономиите ще са от администрацията. Ние драстично ще намалим разходите за участие в работни комисии, командировки, за придобиване на дълготрайни материални активи“, каза Борисова . Тя допълни, че ще се слеят административни звена и ще се премахнат щатни бройки с дублиращи се функции.

Споделяне

Още от България