Закриват се домовете за деца във Ветрен и Разград

Закриват се домовете за деца във Ветрен и Разград

Правителството реши да закрие домовете за медико-социални грижи за деца във Ветрен, община Септември, и в Разград, съобщи правителствената пресслужба.

През последните години в резултат от изпълнението на правителствената политика за деинституционализация на грижите за деца беше установена тенденция към намаляване броя на децата, ползващи услугите на домовете във Ветрен и Разград.

От март 2015 г. в дома във Ветрен няма настанени деца, а дневният център към дома се ползва почасово от 5-6 деца.

Последните две деца от дома в Разград са изведени на 21 май 2015 г., като 11 деца от семейна среда ползват почасови услуги в дневния център.

Двете общини са заявили намерение да продължат поддържането на дневните центрове, което ще осигури приемственост в грижите за децата, както и възможност за професионална реализация на персонала от закритите институции. За целта с отделен акт ще бъдат осигурени средства за социални услуги като делегирани от държавата дейности.

Приемането на правителственото постановление е действие по изпълнението на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в България". Така в още два региона на страната ще бъде преустановено предлагането на институционална грижа за деца в домове за медико-социални грижи и тя ще бъде заменена с други социални услуги, се казва в съобщението на правителството.

Споделяне

Още от България

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?