Замърсените почви влизат в публичен регистър

В публичен регистър ще бъдат записани площите със замърсена почва, предвижда наредба за инвентаризацията на тези терени и мерките, които трябва да се прилагат за възстановяването им. Документът бе приет от правителството в четвъртък, съобщиха от прес службата на Министерски съвет.

Базата данни трябва да улесни прилагането на закона за отговорността за

предотвратяване и отстраняване на екологични щети в частта, отнасяща се до почвите, и да изпълни ангажимента към Европейската комисия за предоставяне на информация за броя, местоположението и възстановяване на замърсените площи.

В наредбата са разграничени отговорностите на държавата или замърсителя при инвентаризацията, проучването и възстановяването на площите със замърсена почва в съответствие с принципа "замърсителят плаща".

Определена е и процедурата по одобряване на проектна документация, свързана с прилагането на възстановителните мерки, задължени лица и контрол по изпълнението.

Споделяне

Още от България