Замърсяването с тежки метали в Европа намалява през последните 6 години

Замърсяването с тежки метали в Европа намалява през последните 6 години

Нов доклад на Европейската агенция по околната среда за емисиите на осем основни тежки метала от големи индустриални обекти в Европа показва спад в замърсяването. Изследването отбелязва, че от 2010 г. до 2016 г. вредите причинени от арсен, кадмий, хром, мед, олово, живак, никел и цинк са намалели с 39% за въздуха и 34 на сто за водата.

Документът отбелязва, че намаляването на концентрациите на тежки метали във въздуха, водата и почвата е важно заради потенциалната вреда на тези вещества върху хората и екосистемите. Те водят до нарушаване на хранителния цикъл на растенията и въздействат върху развитието и възпроизводството при животни и хора.

За емисиите във въздуха само 18 от общо 978 промишлени съоръжения са отговорни за повече от половината замърсяване. Според данните, производството и преработката на метали са причина за около 58% емисиите, често произлизащи от горивни газове, изпускани във въздуха при загряване или топене на метал. Като отделно още 23% идват топлоелектрическите централи.

Минната промишленост е отговорна за 19% от замърсяването на водата, а още 14% идват от фермите за риба и други аквакултури . Във водата се концентрират мед и цинк, които изтичат в морето от предпазното покритие на рибните метални клетки, използвано срещу корозия и растеж на морски организми.

Изследването обхваща големи индустриални съоръжения в 65 икономически области и около 33 000 инсталации в Европа.

Споделяне

Още от Европа