Замазват очите на фермерите с доплащане от излишъка за 2008 г.

Замазват очите на фермерите с доплащане от излишъка за 2008 г.

През следващата седмица бюджетната парламентарна комисия ще внесе за гласуване предложение да се включи в Бюджет 2008 г. възможността за допълнителни доплащания за фермерите към евросубсидиите при преизпълнение на приходите в държавната хазна. Това съобщи в петък по време на заседание на Консултативния съвет по зърното зам.-министърът на финансите Кирил Ананиев.

Доплащането обаче трябва да стане с допълнително решение на Министерски съвет и то едва в края на следващата година, когато стане ясно какво е изпълнението на приходите. Така на практика правителството се опитва за замаже очите на  фермерите, които заплашиха с национални протести, ако за 2008 г. не се предвидят национални доплащания към сумата, която ще получават от Европейския съюз за декар обработвана площ.

За втора година от членството  на България в Европейската общност държавата си прави оглушки и пропуска да запише в бюджета допустимите според европейските регламенти до 30 на сто доплащания към евросубсидията. За тази година сумата е 147 млн. лв., което би позволило фермерите да получат по 22 лв. за обработван декар през 2008 г. За тази година директните плащания от Брюксел бяха 14 лв./дка.

Гарантирането на сигурността на доходите на всички земеделски производители, в това число и на зърнопроизводителите и подпомагането на техните лични стратегии преките плащания ще е водещ принцип на подпомагането, каза министърът на земеделието и продоволствието  Нихат Кабил пред Консултативния съвет по зърното.

Общото предлагане на пшеница през маркетинговата 2007/08 година се очаква да възлезе на около  2.655 млн. тона, информираха от дирекция „Маркетинг и икономически анализи” на агроведомството. Пазарната 2007/08 година стартира с наличност от пшеница в размер на около 150-155 хил. тона. По предварителни данни производството на пшеница през 2007 г. е в размер на около 2.4 млн. тона, при среден добив от около 220 кг/дка и реколтирани 10 948 000 дка.

В изготвения от експертите на дирекцията баланс, са предвидени около 150 000 тона пшеница за износ, като към 09.12.2007 г. на външни пазари (в т.ч и на пазарите на ЕС) са реализирани около 80 000 тона пшеница.

Поради по-атрактивното за стопаните подпомагане на енергийните култури, се наблюдава по-голям интерес към тях, затова и засетите площи със зимна маслодайна рапица са 917 хил. дка. Това е  над два пъти повече спрямо засятото само през миналата година, посочиха от Дирекция Аграрно развитие на Министерството на земеделието и продоволствието.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?