Заплатите на шефовете в публичните дружества ще бъдат огласявани

Заплатите на шефовете в публичните дружества ще бъдат огласявани

Възнагражденията на ръководителите на публичните дружества и на небанковите финансови институции (инвестиционни посредници, застрахователи, пенсионни и осигурителни фондове, управляващи дружества) ще бъдат оповестявани, така че да стават достояние както на акционерите на дружествата, така и на обществеността. Това предвиждат проектопромени в Закона за публично предлагане на ценни книжа, които бяха изготвени от Комисията за финансов надзор и дадени за съгласуване от Министерството на финансите.

Според проекта трябва да бъдат оповестявани пълните възнаграждения, включващи заплати, възнаграждения по допълнителни договори, бонуси, кредити от същата или дъщерна институция и др., както и начините на формирането им.

На публичност подлежат заплащанията на управителите, директорите, зам.-директорите, ръководителите на клонове, началниците на направления или производство.

В момента публичните дружества, регистрирани на Българската фондова борса, са около 300, включително пет банки - СИБанк, Корпоративна търговска банка, ЦКБ, Първа инвестиционна банка, Българо-американската кредитна банка. Няколкостотин са застрахователните и пенсионните дружества, инвестиционните посредници и управляващите дружества заедно с всичките им клонове в страната.

В сега действащата уредба на оповестяване подлежат само възнагражденията на членовете на директорските бордове и на управителните и на надзорните съвети. Те се определят от Общото събрание на акционерите.

Промените в закона в частта за публичността на заплатите са вследствие от три препоръки на ЕС, според които възнагражденията на ръководните кадри в изброения тип дружества трябва да са обвързани с финансовото състояние и перспективите пред дружеството, а бонусите да се изплащат само при изпълнение на предварително определени критерии за резултатите от дейността. Затова в проектозакона са посочени и механизми за връщане на бонуси, когато те са били изплатени въз основа на резултати, оказали се впоследствие неверни.

Препоръките на ЕС бяха отправени, след като банкови и застрахователни гиганти бяха спасявани през 2008 и 2009 г. от фалит с огромни държавни инжекции, а в същото време се оказа, че мениджърите им имат да получават по договор крупни възнаграждения с милионни годишни бонуси. Това предизвика възмущението на акционерите и обществеността и породи възраженията, че не е ясно на какви принципи се определя заплащането на висшия ръководен апарат в тези дружества, щом то не е обвързано със състоянието им.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?