Заплатите ни с най-голям ръст, но най-ниски в Европа

На фона на общото забавяне на растежа на трудовите възнаграждения на европейските работници, заплатите на българите са се увеличили с най-много през 2004 г. - със 6,5 процента. Година по-рано повишението им е било със 6,1 на сто. Това сочат данни на Европейския център за наблюдение на индустриалните отношения. Той е звено на Европейска фондация за подобряване на условията за живот и труд в Дъблин.

Темпът на увеличение на заплатите в Европа продължава да се забавя, сочи изследването. Докато през 2003 г. те са се повишили средно с 4,2 процента, през 2004 г. ръстът е 4 на сто.

Забелязват се значителни отклонения при отделните страни.

Докато при старите членки на ЕС ръстът е минимален, новите участнички в Евросъюза бележат реално увеличение на заплатите между 4,5 процента в Литва и 1,8 процента в Кипър. Средното реално увеличение на заплатите през 2004 г. в новите страни членки през 2004 г. е било 1,2 процента, докато предходната година то е било 2,9 процента.

При отчитане на инфлацията увеличението на заплатите в повечето страни от ЕС през 2004 е между 0,1 процента и 4,5 процента. В няколко страни инфлацията е била по-голяма от увеличението на заплатите и е довела до тяхното нетно понижение. Така е станало в Германия, където намалението е с 0,2 процента. В Малта възнагражденията са спаднали с 0,3 на сто, в Испания – с 0,3 процента, в Кипър намалението е най-голяма - 1,8 на сто.

Средното увеличение на заплатите в ЕС при отчитане на инфлацията е 1,8 процента през 2003 г. и 1 процент през 2004 г.

Какви са минималните работни заплати в ЕС

Страна                    2003 г.                                    2004 

                               Месечно/На час                     Месечно/На час

Люксембург           1402,96/8,11                           1438,01/8,31

Франция                 1215,59/7,19                           1286,09/7,61

Великобритания     .../6,50                                    .../7,14

Ирландия               .../6,35                                     .../7,00

Гърция                   528,28/...                                 559,98/...

Испания                 451,20/...                                 490,80/...

Португалия            356,60/...                                 365,60/...

Унгария                 197,14/1,14                             210,60/1,21

Чехия                     194,69/1,16                             210,09/1,24

Словакия               146,54/0,84                             162,41/0,93

Естония                 138,05/0,82                             158,50/0,93

Литва                     130,33/0,77                             144,81/0,85

Латвия                   109,26/0,65                             120,26/0,71

Румъния                 66,58/0,39                              69,12/0,40

България                56,44/0,33                              61,43/0,36

* Данните са на Европейския център за наблюдение на индустриалните отношения. Стойностите са в евро

Споделяне

Още от България