Заплатите скочили с 35% в кризата, изпреварвайки производителността

Заплатите скочили с 35% в кризата, изпреварвайки производителността

С 35 на сто са се увеличили реалните заплати в България от кризата през 2008 г. досега като в същото време ръстът на възнагражденията изпреварва увеличаването на производителността на труда, която всъщност е единственият фактор за образуването на заплатите. Това се посочва в позиция на Българската стопанска камара по повод твърдения, че бизнесът разчита на ниското заплащане на труда и че дори, когато е налице икономически растеж, работните заплати не се увеличават.

Според организацията, рязкото намаляване на заетостта и брутния вътрешен продукт след 2008 г. е съпроводено с номинално и реално увеличение на средната и минималната работна заплата, изпреварващо значително ръста на икономиката и производителността (БВП/зает, БДС/зает) – с над 20-30% . Това потвърждава официалните позиции на БСК, че независимо от положителните тенденции на пазара на труда от края на 2014 г., в сегашната ситуация и в средносрочна перспектива проблем №1 за българската икономика остава необходимостта от увеличаване на производителността и заетостта, и съответстващ на тях ръст на възнагражденията.

Сред основните фактори, предопределящи ниското ниво на заетост, са продължаващата глобалната икономическа криза, ограниченото вътрешно търсене, символичният размер на чуждестранни инвестиции, нереформираната бюджетна сфера и ниската ефективност на публичните средства, както и високата регулаторна тежест.

Като други проблеми се посочват пълзящата монополизация на основни икономически сектори и дейности, осъществявана по административен и законодателен път и елиминирането на съществена част от малките и средни предприятия. Огромният брой маргинилизиращи се лица без образование и квалификация, които се вливат в криминалния контингент и оказват натиск върху социалните системи, а в същото време се използват като инструмент за елиминиране на демократичния вот на българските граждани, също имат отрицателен ефект, според БСК. Камарата акцентира и върху забавеното преструктуриране на корпоративното управление, технологичното обновяване и внедряването на иновациите.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?