Започна отпадането на НАТУРА-зони от списъка за ЕС

Прецизирането на отложените зони от списъка за европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 вече дава резултат и три зони се предвижда да отпаднат изцяло, а на 19 други да бъдат намалени териториите. Това стана ясно от думите на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров (ДПС), който в четвъртък информира кабинета за напредъка по НАТУРА 2000, заради чийто непълен списък България е заплашена със санкции от ЕС.

Екоминистърът съобщи, че във ведомството му е дошло становището на Националното управление по горите (НУГ) за 29 зони, които бяха предвидени за включване в НАТУРА, но бяха отложени още при разглеждането на списъка от националния съвет по биологично разнообразие през ноември 2006 г. Тогава НУГ поиска прецизирането им, а други 32 зони бяха отложени от МС при одобряването на списъка за Брюксел в началото на март 2007 г.

Сега становището на НУГ е, че 7 от зоните могат да влязат в списъка, други 19 ще бъдат частично намалени, защото излишно били вкарани толкова големи територии, а три ще се предложи да отпаднат. Орязването било защото екипите, правили списъците, записали излишни декари от гори. При положение, че ЕС иска защитата на буковите гори да е между 20 и 60 процента, ние вкарваме 90 процента, посочиха експерти от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Според тях това не било необходимо, защото блокирало бизнес намеренията.

Чакъров не каза кои три територии отпадат от НАТУРА, защото не може да си ги спомни.

От обясненията му се разбра, че и другите отложени зони от екомрежата ще бъдат орязани. Става въпрос за 26 зони по директивата за птиците и 16 зони – за местообитанията, част от които си покриват териториите. При тях се прави прецизиране от екип на БАН, който по думите на екоминистъра работел много усилено.

Според експерти в ековедомството в тези зони също имало доста територии, които нямало нужда да се вкарват в НАТУРА и не отговаряли на научните критерии за европейската мрежа. От предвидените зони ще бъдат орязани всички терени, които се явявали външни граници на урбанизирани територии и такива, които са част от одобрени от общините подробни устройствени планове на  общините. По думите на специалисти от МОСВ нарочно в списъка за НАТУРА били вкарвани и зони с одобрени инвестиционни намерения, само за да бъде блокирано изпълнението им за сметка на други бизнес интереси в региона, които по този начин получавали преимущество.

Имам готовността да свикам Националния съвет за биоразнообразието  в средата на септември, за да се обсъди искането на НУГ за намаляване на площите, а след това и терените, отложени от МС, каза Чакъров. Целта е да може през октомври правителството да разгледа окончателния списък и да го внесе в ЕК, допълни той.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес