Започна ремонтът на 47 км от пътя Русе - Кубрат за над 45 млн. лв.

Започна ремонтът на 47 км от пътя Русе - Кубрат за над 45 млн. лв.

Започна рехабилитацията на 46.7 км от второкласния път Русе – Кубрат за над 45 млн. лв., съобщи агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Той е основната пътна връзка между областите Русе, Разград и Силистра и първокласните пътища Русе - Варна, Силистра - Шумен и второкласния път Кубрат – Разград.

"Ние от агенция "Пътна инфраструктура" с голямо внимание и енергия работихме по този проект, за да може строителните работи да започнат в обещаните срокове", каза проф. Олег Асенов, член на Управителния съвет на АПИ на символичната първа копка. По думите му с изпълнението на проекта регионът ще придобие една активна пътна връзка, която ще даде развитие на социално-икономическия живот.

Ремонтът на пътя се финансира по оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 10 месеца. Надявам се за летния сезон догодина обектът да е завършен, каза проф. Асенов. За по-бързото реализиране на проекта трасето е разделено на два лота.

Единият участък е с дължина от 21.5-километровата отсечка (лот 32) - от км 0+030 до км 21+550 в област Русе. Той започва от кръстовището с първокласния път Русе - Варна, преминава през селата Червена вода и Ново село и завършва на 2 км след село Ново село в посока село Тетово.

Проектът предвижда изграждането на нова конструкция на местата с недостатъчна носимоспособност и полагане на нова асфалтобетонова настилка в целия участък. Ще бъде подобрено отводняването на настилката с възстановяване на банкетите и бордюрите.

Отсечката ще е с обновени ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка

Ще бъде ремонтиран и надлезът над жп линията Русе - Варна при 3-ти км с дължина 64 метра. На съоръжението ще бъдат подменени хидроизолацията, дилатационните фуги, ще се положи асфалтова настилка, ще се монтират нови парапети и ограничителни системи.

Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 32 е "ИСА 2000" ЕООД. Стойността на договора е 22 958 701.40 лв. с ДДС. Строителният надзор ще се осъществява от "Трансконсулт-БГ" ООД. Техният договор е на стойност 321 360 лв. с ДДС. Авторският надзор ще изпълни "Трафик холдинг" ЕООД с договор на стойност 7258 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта е 23 448 465,38 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 13 149 299 лв с ДДС. Националното съфинансиране е 2 320 464 лв. с ДДС. Съфинансирането със собствен принос от бенефициента - Агенция "Пътна инфраструктура", е 7 978 701 лв. с ДДС.

Другият участък е с дължина 25.2 километра (лот 33). Той започва на 2 км преди село Тетово, преминава през селата Тетово и Беловец и завършва в град Кубрат при пресичането с второкласния път Кубрат - Разград.

Предвижда се цялостна подмяна на пътната настилка, заздравяване на конструкцията на местата с недостатъчна носимоспособност, подобряване на отводняването, възстановяване на банкетите и бордюрите, полагане на нова хоризонтална маркировка и монтаж на нови ограничителни системи и пътни знаци.

Ще бъде обновен и мостът при 23-ти км, в района на село Тетово, който е с дължина 41 метра. На съоръжението ще се извърши подмяна на хидроизолацията, ще се положи нова асфалтова настилка, ще се подобри отводняването, ще се монтират нови парапети и ограничителни системи.

Строително-монтажните дейности на лот 33 са възложени на ДЗЗД "Кубрат", в което участват "Автомагистрали Хемус" АД и "Автомагистрали Черно море" АД. Стойността на договора е 22 307 224,14 лв. с ДДС. Надзорът ще е на "Трансконсулт-БГ" ООД. Техният договор е за 464 400 лв. с ДДС. Авторският надзор се извършва от "Трафик холдинг" ЕООД и "Виа план" ООД. Той е на стойност 9680 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта е 22 930 218.15 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 12 098 326.26 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 2 134 998,75 лв. с ДДС. Съфинансирането със собствен принос от бенефициента - Агенция "Пътна инфраструктура" е 8 696 893,14 лв. с ДДС.

Споделяне

Още от Бизнес