Започва евроинспекция за безопасността на храни и фуражи

Започва  евроинспекция  за безопасността на храни и фуражи

Мисия на европейските служби за здравеопазване и защита на потребителите САНКО и по храните и ветеринарните въпроси FVO започва в понеделник и ще продължи до петък, съобщиха от Министерството на земеделието и горите (МЗГ). В рамките на работната седмица ще се провери дали страната ни е отстранила установените през 2006 г. несъответствия по европейското законодателство за безопасност на храните.

Ще бъдат проверени системите за здравеопазване на животните и хуманното отношение към тях, храненето им и фуражите - местни и вносни. Ще се проконтролира и търговията с храни от животински произход, както и вноса на такива продукти и живи добичета. Евромисията има за задача и да види как стоят нещата със заболяванията при животните, как се процедира с отпадъците на преработвателната промишленост и ветеринарно-медицинските продукти.

Данните от проверката ще послужат за актуализация на профила на България и степента на координация на контролните органи при МЗГ и здравното ведомство по безопасността на храните и фуражите.

Общо 63 препоръки бяха отправени към България при предишни мисии, по 20 от които се очаква да бъдат взети съответните действия.

Паралелно с тази проверка експерти на FVO ще направят и поредните проверки на предприятия в направленията „Месо” и „Мляко” за това дали отговорят на изискванията за търговия със страните-членки на ЕС. Мисията ще провери две млекопреработвателни и две месопреработвателни предприятия.

Споделяне

Още от Бизнес