Започва изравнително обучение в Стара Загора на енергетици за въглищните централи

Започва изравнително обучение в Стара Загора на енергетици за въглищните централи

Софийският Технически университет открива тази есен в Стара Загора изнесено изравнително обучение на бакалаври и магистри от различни инженерни специалности от различни висши учебни заведение за топлоенергетици за нуждите на трите най-големи въглищни централи в страната – двете т.нар. американски "Ей и Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица Изток 3", и държавната ТЕЦ "Марица Изток 2".

Това обявиха кметът на Стара Загора Живко Тодоров и проф. Тотьо Тотев от катедра "Топлоенергетика и ядрена енергетика" на Техническия университет в София.

Изравнителното обучение в бакалавърската програма ще трае една година, а в магистърската – година и половина, след което завършилите ще могат да участват в стипендиантската програма на трите електроцентрали.

В проекта ще могат да се включат всички, които са придобили образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър в направленията -
Tехнически науки; Машинно инженерство; Електротехника, електроника и автоматика; Комуникационна и компютърна техника; Енергетика; Транспорт, корабоплаване и авиация; Материали и материалознание; Архитектура, строителство и геодезия; Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми; Металургия; Химични технологии; Биотехнологии; Хранителни технологии; Общо инженерство; Природни науки; Физически науки; Химически науки; Математика; Информатика и компютърни науки.

Документи за записване в обучението ще се приемат в сградата на Четвърто ОУ "Кирил Христов“ в Стара Загора, където ще се провеждат лекциите, както и в София в катедра "Топлоенергетика и ядрена енергетика“.

От 25 до 29 септември е срокът за подаване на документи в Стара Загора, а в София – от 15 септември до 6 октомври. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 10 октомври, а началото на учебната година е насрочено за 16 октомври.

Желаещите трябва да представят оригинали и копия на дипломите си за средно и висше образование, попълнена молба-образец и квитанция за платена такса за разглеждане на документите. Молбата-образец може да се получи в IV ОУ „Кирил Христов“ или да бъде изтеглена от интернет страницата на „Енергомашиностроителен факултет“ (dtnpe.tu-sofia.bg).

Занятията ще се провеждат в Стара Загора, по специално изготвен график и на модулен принцип.  Лекциите ще се водят от екип от водещи преподаватели от Технически университет – София.

Споделяне

Още от България