Започва пълен одит на европроекти, изпълнявани от екоорганизации

Нено Димов

Всички проекти, изпълнявани от природозащитни организации с европейско финансиране, ще бъдат проверени от инспектората на Министерството на околната среда и водите, съобщи екоминистърът Нено Димов в отговор на журналистически въпрос по време на посещението си в Бургас в четвъртък.

Назначеният пълен одит е заради подадени сигнали, посочиха от екоминистерството, но отказаха да съобщят от кого са внесен и сигналите и срещу кои природозащитни организации са били те.

Нено Димов посочи само, че сред проверяваните проекти, че е този за спешно възстановяване на видове и местообитания в Поморийското езеро.

Сигнал за нередности по този проект подаде Национална асоциация българско Черноморие, според която СНЦ "Зелени Балкани", която е бенефициент по проекта, по който са платени над 650 хил. лв., е предизвикала екологична катастрофа в Поморие.

Нено Димов посочи само, че не може да прави предварителни констатации. Ако в проверката инспекторатът установи нарушения, компетентните органи ще бъдат сезирани.

Не е ясно кога ще се разберат резултатите от разпоредената проверка, която ще обхване десетки проекти, финансирани по Оперативната програма "Околна среда" в стария програмен период 2007-2013 г. по оста за възобновяване на биологичното разнообразие в страната.

Почти всички по-големи и активни екоорганизации са били, самостоятелни или в партньорство с други дружества, бенефициенти, или изпълнителни на екопроекти, финансирани с европейски средства.

Сдружение "Зелени Балкани", което е различно от СНЦ "Зелени балкани", например е участвало в проекти за възстановяване на популации на лалугера в парка "Сините камъни" и на популации на черен лешояд и царски орел, чиято обща стойност приближава 98- хил. лв.

"Българското дружество за защита на птиците е работило за опазване на глухар, трипръст и белогръб кълвачи срещу 434 хил. лв., а Фондация "Биоразнообразие" е получила 515 хил. лв. за опазване на дивата коза и кафявата мечка, сочат данните от системата за усвояване на еврофондовете ИСУН. Сдружение за дивата природа "Балкани" е участвала като съизпълнител в проект за опазване на местообитания в парк "Витоша" на стойност близо 1.9 млн. лв., а Глобалният екофонд WWF е работил за подобряване на състоянието на есетрите у нас срещу 1.249 млн. лв.

С различни сдружения екоорганизации са участвали и в други проекти, насочени към опазването на биологичното разнообразие у нас. Заради ясните им позиции в защита на природата и постоянно организираните от тях протести срещу спорни административни решения и опити за незаконно застрояване или презастрояване на национални паркове и Черноморието, природозащитните организации са били обект на откровени охулвания от бизнес организации и медии. Част от атаките срещу тях са именно за изпълняваните от тях екопоректи с финансиране от европейските фондове.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?