Започва подмяна с правилните табели на латиница за областните администрации и кметствата

Министерството на държавната администрация ще финансира подмяната на табели във всички 28 областни администрации, за да бъдат изписани имената на латиница по вече приетите правила. Това съобщи министър Николай Василев във вторник след среща с представители на Съвета по стандартизация на географските имена. Те обсъдиха следващите стъпки по проекта “Разбираема България”, който разработва единна система за правилно изписване на българските имена на латиница.

Министерството на държавната администрация и Министерството на регионалното развитие ще внесат в МС предложение за приемането на нормативен документ за официалното въвеждане на единната система за транслитериране на българските собствени имена на латиница, каза Николай Василев.

Документът ще бъде задължителен при изписването на всички географски имена. В него ще има и санкционираща част, която ще гарантира изпълнението на приетите норми по проекта "Разбираема България" от всички ведомства.

Софтуерът за транслитерация, разработен от Института за български език при БАН по поръчка на Министерството на държавната администрация и административната реформа, съдържа близо 30 000 собствени имена - на хора, на географски обекти (планини, реки, местности), на обекти в съвременното градско пространство (улици, училища, паметници).

Във вторник министърът е изпратил до всички кметове на общини указания за начина, по който трябва да променят табели, сайтове в Интернет и бланки, като се съобразяват със създадените вече правила. Кметовете трябва да намерят сами средства за реализация на промяната. В повечето случаи няма да се наложи промяна, а поставяне на табели, тъй като те въобще липсват, каза Николай Василев.

Той заяви, че заедно с министъра на вътрешните работи ще внесе в МС предложение за поправка в наредбата, която регламентира издаването на лични документи, така че всеки, който желае да смени изписването на името си на латиница съгласно новите правила, да може да го направи по административен път, без да е необходимо съдебно решение.

За личните имена новите правила имат само пожелателен характер. За географските названия, обаче, те са задължителни.

Смятаме да преминем към по-масово отпечатване на нови карти на България с правилно изписаните географски имена, каза още Василев.

Председателстващият Съвета по стандартизация на географските имена Цветен Боев каза, че има идея Агенцията по кадастър да разработи Закон за именната система в страната.

Споделяне

Още от България