Започва скринингов проект за ранна диагностика на рак на белия дроб

Започва скринингов проект за ранна диагностика на рак на белия дроб

Започва пилотен скринингов проект за ранна диагностика на рак на белия дроб "Заедно срещу рака на белия дроб".

Българското дружество по кардиоторакална рентгенология и Сдружение "Въздух за здраве" организират на 7 февруари в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда обучителен семинар за клиницисти, осъществяващи първи контакт с групи от пациенти с висок риск за белодробен карцином.

"Заедно срещу рака на белия дроб" е пилотен проект, имащ за цел да проправи път на България в Европейската инициатива за скрининг на рака на белия дроб.

Независимо от напредъка на медицината, ракът на белия дроб и днес остава едно от най-смъртоносните и ресурсоемки за лечение онкологични заболявания. Статистиката показва, че един на всеки 15 човека заболява от рак на белия дроб, като това е най-честият рак при мъжете над 45 години и третият по честота при жените. Успеваемостта на лечението се определя главно от ранната диагностика, като само 3% от пациентите с късно установен рак на белия дроб преживяват 5 години след поставяне на диагнозата. За сравнение, ранно диагностицираните и оперирани тумори от този вид показват преживяемост от 80% за същия период от време.

В ранния си стадий ракът на белия дроб много рядко дава симптоми и единственият доказан начин за навременно му откриване е чрез масов скрининг с т.нар. нискодозова компютърна томография. Резултатите от американски и европейски проучвания показват 20-36% снижаване на смъртността за включените в скрининговите програми пациенти.

Българско дружеството по Кардиоторакална Рентгенология в партньорство със Сдружение "Въздух за здраве" и с подкрепата на стартиралата през 2009 г. благотворителна инициатива "Избери, за да помогнеш" на Райфайзенбанк България, организира проект за скрининг за белодробен карцином посредством нискодозова компютърна томография озаглавен "Заедно срещу рака на белия дроб". Пилотният скринингов проект за ранно установяване на рак на белия дроб ще има както индивидуална, така и обществена полза. Пациентите, при които се установи ранна форма на рак, ще могат да бъдат лекувани щадящо, запазвайки качеството си на живот. Целта на проекта е да се изготви, предложи и подготви за въвеждане в рутинната медицинска практика в България алгоритъм, по който да се провежда скрининг на рака на белия дроб.

В рамките на проекта ще се изследва пилотна група от пациенти и ще се анализират резултатите – медицински и икономически, което ще представлява първа стъпка за приложението му на национално ниво. Обществената полза се предвижда да е по-значима и да се изрази в снижени разходи за неефективното късно лечение, както и в съхранена работоспособност на успешно лекуваните пациенти с ранно установен стадий на болестта.

В рамките на проекта ще бъдат организирани образователни кампании за дефинирани групи от населението, разясняващи ролята на профилактиката и скрининга за ранно откриване на рака на белия дроб, включително с привличане на т.нар. труднодостъпни пациенти;

Ще бъде създаден алгоритъм за селекция на рискови групи, при които активната профилактика и провеждане на нискодозова компютърна томография биха имали максимална ефективност за ранно откриване на заболяването;

Ще бъдат изработени протоколи за провеждане на нискодозова компютърна томография и
проследяване на пациентите с открити патологични промени в белите дробове; отчитане на получените резултати и оценка на ефективността от провеждането на скринингов проект на национално ниво;

Предвидена е и програма, целяща отказ от тютюнопушене на пушачите, включени в скрининговата програма.

Споделяне

Още по темата

Още от България