Започват пилотни проекти в сферата на дуалното обучение

Започват пилотни проекти в сферата на дуалното обучение

През учебната 2015/2016 година започват пилотни проекти в сферата на дуалното обучение, съобщиха от пресслужбата на Министерството на труда и социалната политика след среща между вицепремиера Ивайло Калфин и посланика на Швейцария у нас Денис Кнобел.

Двамата са обсъждали сътрудничеството между България и Швейцария и осъществяването на съвместни проекти за прилагане на дуалното обучение и интеграцията на малцинствата.

Министър Калфин е отбелязал стремежа да се осигури заетост на учащите, съчетана с образователния процес и е подчертал, че в практическото обучение по конкретни професии за ученици трябва активно да се включи и бизнесът от различни браншове.

Вицепремиерът и посланикът са обсъдили и българското законодателството по отношение на професионалното обучение и възможността за работа на непълнолетни ученици, както и конкретните стъпки за реализацията на проект "Швейцарска подкрепа за въвеждането на принципите на дуално професионално обучение в българската система за професионално образование".

Двете страни са дискутирали и Споразумението за тематичен фонд "Фонд за реформи, свързани с включването на ромите и другите уязвими групи". Чрез него Швейцария подкрепя социалното включване на ромите и другите уязвими групи в България. Основно ще се работи по подобряване на условията на живот на ромите и тяхната информираност. Предстои подписването на договорите с избрани общини за изпълнение на проекта.

В сряда правителството определи заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев за ръководител на националното координационно звено по програмата за сътрудничество "България-Швейцария". До момента функцията се изпълняваше от директора на дирекцията "Мониторинг на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет.

Промяната в ръководството се налага с оглед на спецификата на програмата. Един от основните мотиви е предстоящото подписване на споразумението за тематичен фонд по проекта "Швейцарска подкрепа за въвеждане на Дуална система на професионално обучение в България", както и подписването на проектните споразумения за проектите в тематичната област "Околна среда и инфраструктура" по програмата: проект "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност" и проект "Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства".

Правителственото решение ще допринесе за гарантирането на устойчивостта в управлението, изпълнението и контрола на програмата, се посочва в съобщението.

Споделяне

Още по темата

Още от България